Deltamarin

Työntekijät pääsevät itse järjestelmään katsomaan tietojaan, kuten verokorttia ja palkkoja sekä päivittämään tiettyjä perustietojaan, kuten osoitetietoja. Kaiken ei siis tarvitse kulkea HR-osaston kautta, mikä on varsinkin suuressa yrityksessä olennainen etu.
Talouspäällikkö, Ulla Hagström

Lue koko tarina

Katso organisaation muiden roolien hyödyt:

Työntekijä

Finavia

Palkkahallinnon ratkaisu on lisännyt muutosvalmiutta, nopeuttanut toimintaa ja parantanut tuottavuutta. “Kustannustehokkuuden paraneminen näkyy palkkapussin aiempaa matalammassa hinnassa. Myös tiedonsaanti on helpottunut. Tarkastusten tekeminen ja virheiden löytäminen on nyt selvästi vaivattomampaa“, Virpi Kosonen arvioi.
Palkanlaskennan esimies, Virpi Kosonen

Katso organisaation muiden roolien hyödyt:

Palkanlaskija

Finn-Power

”Mepcosta löytyy kaiken henkilötiedon masterdata, ja tieto muihin tarvittaviin järjestelmiin tuodaan Mepcosta. Integraatiot muihin järjestelmiin toimivat hyvin.”
Henkilöstöpäällikkö, Pia Ylelä

Lue koko tarina

Katso organisaation muiden roolien hyödyt:

HR

Palkanlaskija

Greenstep

”Kaikkien vuosien jälkeen ilahdun aina siitä, kun palkanlaskenta onnistuu nappia painamalla. Paljon on prosesseissa ehtinyt tapahtua, kun palkanlaskennan tärkein toiminto on enterin napauttaminen.”
Päällikkö, Mepco-palkanlaskentapalvelut, Maria Nevalainen

Lue koko tarina

Katso organisaation muiden roolien hyödyt:

HR

Palkanlaskija

Holiday Club

Mepco HRM:ssä avataan työsuhde, tulostetaan työsopimukset, tehdään työsuhteen ehtojen muutoksia ja ilmoitetaan päättyvät työsuhteet palkanlaskentaan. Kirjaamme sinne myös kehityskeskustelut, eli järjestelmä toimii myös esimiesten apuna”, HR-koordinaattori Anu Palolahti kertoo.
HR-koordinaattori, Anu Palolahti

Lue koko tarina

Katso organisaation muiden roolien hyödyt:

Esimies

John Deere Forestry Oy

“Mepco Palkoissa on paljon kehittyneitä ominaisuuksia, kuten automaatioita ja raportointimahdollisuuksia. Lisäksi järjestelmä on helppokäyttöinen ja käyttäjäystävällinen”, Assi Suoramaa kertoo.
Controller, Marketing & Shared Services,  Assi Suoramaa

Katso organisaation muiden roolien hyödyt:

Palkanlaskija

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

”Monet järjestelmät ovat hyvin yleistasoisia, eivätkä ota huomioon erilaisia työehtosopimuksien sääntöjä. Mepco on hyvin joustava ja sinne pystyy luomaan erilaisia seurantoja esimerkiksi poissaoloista, jotka noudattavat käytössämme olevia TES:ia ”, hallintopäällikkö Mika Kankainen täsmentää.
Hallintopäällikkö, Mika Kankainen

Lue koko tarina

Katso organisaation muiden roolien hyödyt:

Palkanlaskija

Työntekijä

hr-järjestelmä

Lehto Group

“Loimme järjestelmään niin kutsutun johtajaroolin, jonka avulla linjajohtajat näkevät oman organisaationsa suoraan alenevasti. Siitä olemme saaneet positiivista palautetta. Esimiestyö on helpottunut, koska nyt esimiehillä on järjestelmässä kaikkien alaistensa työsuhdetiedot, ja he pystyvät hallinnoimaan niitä sähköisesti tarvittavin osin esimerkiksi liittyen työsuhteen ehtojen muutoksiin tai työsuhteen päättämiseen. Myös rekrytointiluvat hoidetaan Mepcon kautta”, henkilöstöasiantuntija Outi Kannuksela kertoo.
Henkilöstöasiantuntija, Outi Kannuksela

Lue koko tarina

Katso organisaation muiden roolien hyödyt:

Esimies

HR

Palkanlaskija

Talous

Malux Finland Oy

Järjestelmän avulla koko yrityksen palkanlaskentaprosessi on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta automatisoitu. “Kun työntekijä kirjaa loma-anomuksen tai matkalaskun järjestelmään, menee se ensin tämän esimiehelle hyväksyttäväksi”, Stina Korhonen kertoo.
Taloushallinto/HR, Stina Korhonen

Katso organisaation muiden roolien hyödyt:

Esimies

MSK Group

MSK Group

”Mepcon web-käyttöliittymä on yksinkertainen ja looginen. Asiat löytyvät helposti ja perustietojen hallinta on helppoa. Työntekijä voi päivittää esimerkiksi osoitteensa, tilitietonsa ja puhelinnumeronsa parilla klikkauksella. Edellisen järjestelmän kanssa työntekijä joutui ilmoittamaan muutoksesta esimiehelle tai palkanlaskijalle ja heidän täytyi kirjata ne ylös järjestelmään.”
Henkilöstö- ja viestintäjohtaja, Tero Yliselä

Lue koko tarina

Katso organisaation muiden roolien hyödyt:

HR

Työntekijä

Naapurin Maalaiskana

”Käsityö väheni Mepco Palkkojen myötä, kun saamme nyt siirrettyä helposti työntekijöiden tunnit palkkaohjelmaan tiedostona. Lisäksi Mepcolla pystyy näppärästi itse muodostamaan ja ajamaan erilaisia raportteja tarpeiden mukaan.”
HR-asiantuntija, Tuija Kantoluoto

Lue koko tarina

Katso organisaation muiden roolien hyödyt:

Esimies

HR

Palkanlaskija

Outotec

”Palkanlaskijamme ovat yhtä mieltä siitä, että tämä on varsin käyttäjäystävällinen ohjelmisto. Itse olen huomannut, että tietojen järjestelmästä ulos ajaminen sujuu näppärästi. Raportointi on nopeaa ja raportit ovat tarvittaessa yksityiskohtaisia”, kertoo Payroll Manager Minna Rimpiläinen.
Payroll Manager, Minna Rimpiläinen

Lue koko tarina

Katso organisaation muiden roolien hyödyt:

Palkanlaskija

hr-järjestelmä

PerkinElmer

Aiemmin esimerkiksi uuden henkilön palkkaamiseen liittyviä dokumentteja piti kierrättää paperisena yrityksen hyväksymiskäytännön mukaisesti henkilöltä toiselle, nyt koko hyväksymisketju hoituu järjestelmän kautta.
HR-Manager, Jaana Kivi

Lue koko tarina

Katso organisaation muiden roolien hyödyt:

HR

Työntekijä

palkanlaskentaohjelma

Pihlajalinna

Mepcossa tietokenttiä on noin 126 – entisen järjestelmän 15 sijaan – ja lisäksi myös historiatieto tallentuu: mikä on ollut vaikkapa henkilön palkka eri aikoina.
Myös raportointi on saanut huimasti lisää tarkkuutta ja helppoutta. Aikaisemmin raportointiin liittyi paljon manuaalisia työvaiheita. Nyt Mepco HRM:ssä tieto liikkuu aineistoina ilman, että kenenkään tarvitsee niihin puuttua.
Mepco-pääkäyttäjä, Katja Kananen

Lue koko tarina

Katso organisaation muiden roolien hyödyt:

HR

Palkanlaskija

Priima Yrityslaskenta

Mepcon avulla Priima Yrityslaskennan asiakkaat ovat voineet tehostaa henkilöstöhallinnon prosesseja, kuten työsuhteen avaamisia, poissaoloilmoituksia ja lomahakemuksia. Kun tiedot on kerran syötetty, niitä ei tarvitse täyttää lomakkeisiin toistamiseen manuaalisesti.

”Olemme tehneet myös pidemmälle vietyjä HR-räätälöintejä, esimerkiksi koulutuksista ja perehdyttämissuunnitelmista.”
Liiketoimintajohtaja, Anna Koivula

Lue koko tarina

Katso organisaation muiden roolien hyödyt:

HR

Saarioinen

Mepco-ohjelmistolla on ollut positiivinen vaikutus esimiesten työskentelyyn.“Esimieskaartin arki on helpottunut uuden ohjelmiston kautta. Tässä käytettävyys on kaiken a ja o.”

“Nyt on selkeästi yksi paikka, josta tietoa haetaan. Käyttö on helpottunut todella paljon”, itsekin esimiehenä työskentelevä tehtaanjohtaja Anu Lempinen sanoo.
Tehtaanjohtaja, Anu Lempinen

Lue koko tarina

Katso organisaation muiden roolien hyödyt:

Esimies

Silta Oy

Asiakkaan työntekijät ja esimiehet voivat itse ilmoittaa tietoja Mepcon kautta eikä erillistä integraatiota HR- ja palkkajärjestelmän välillä tarvita. Sitä kautta saadaan tehokkuutta ja kustannussäästöjä, minkä näkisin yhtenä isona etuna asiakkaillemme.

Karolina Vilonen, Head of System Management

Katso organisaation muiden roolien hyödyt:

Esimies

Palkanlaskija

Työntekijä

Tehy

”Helpotamme raportointia, tuemme henkilöstön kehittämistä sekä automatisoimme runsaasti käsityötä ja paperien käsittelyä sisältäneitä työvaiheita. Ratkaisu tukee johdon ja esimiesten toimintaa ja säästää resursseja”, johtaja Ritva Fransman Tehystä sanoo.
Johtaja, Ritva Fransman

Katso organisaation muiden roolien hyödyt:

Johto

Tilistar Oy

Ohjelmisto nopeuttaa palkanlaskennan prosessia, jolloin palkanlaskijat pystyvät paremmin keskittymään asiakashuolenpitoon. Mepcossa massatoiminnot ja ajojonot ovat todella hyviä, ja ne tuovat tehokkuutta työhön. Myös uudet palkanlaskijat omaksuvat Mepcon käytön nopeasti.
Liiketoimintajohtaja, Miia Pajuoja

Lue koko tarina

Katso organisaation muiden roolien hyödyt:

Palkanlaskija

palkanlaskentaohjelma

Valio Oy

HRM-järjestelmän raportointi ja hälytykset palvelevat esimiehiä ja johtoa. Esimiehet voivat ajaa raporttinsa itse palveluportaalin kautta – itsepalvelut säästävät palkkahallinnon työtaakkaa.

”Esimiesten valmiit raportit koskevat muun muassa budjetteja, maksettuja palkkoja ja ylitöitä. Hälytykset voivat liittyä koeajan umpeutumiseen, määräaikaisen työsuhteen päättymiseen sekä työntekijöiden merkkipäiviin. Yhtiön johdolle raportoidaan laajempia kokonaisuuksia ja tunnuslukuja”, palkanlaskentapäällikkö Verena Hakanen kuvailee.
Palkanlaskentapäällikkkö, Verena Hakanen

Lue koko tarina

Katso organisaation muiden roolien hyödyt:

Esimies

HR

Johto

Työntekijä

Ota yhteyttä – Kerromme mielellämme lisää Mepcosta

Back to top