Coor Service Management

Mepco oli esimiesten hyväksi havaittu ratkaisu. Järjestelmässä tärkeää on nykyaikaisuus, helppokäyttöisyys, muokattavuus, sekä koko työsuhteen elinkaaren kattavat toiminnallisuudet. Myös jatkuva tuotekehitys, joka tuo kaikille asiakkaille yhteisiä hyötyjä uusissa versioissa, on tärkeää.

Henkilöstö- ja viestintäjohtaja, Anne-May Asplund

Katso organisaation muiden roolien hyödyt:

Esimies

Holiday Club

Mepco HRM:ssä avataan työsuhde, tulostetaan työsopimukset, tehdään työsuhteen ehtojen muutoksia ja ilmoitetaan päättyvät työsuhteet palkanlaskentaan. Kirjaamme sinne myös kehityskeskustelut, eli järjestelmä toimii myös esimiesten apuna”, HR-koordinaattori Anu Palolahti kertoo.

HR-koordinaattori, Anu Palolahti

Katso organisaation muiden roolien hyödyt:

Esimies

hr-järjestelmä

Lehto Group

“Loimme järjestelmään niin kutsutun johtajaroolin, jonka avulla linjajohtajat näkevät oman organisaationsa suoraan alenevasti. Siitä olemme saaneet positiivista palautetta. Esimiestyö on helpottunut, koska nyt esimiehillä on järjestelmässä kaikkien alaistensa työsuhdetiedot, ja he pystyvät hallinnoimaan niitä sähköisesti tarvittavin osin esimerkiksi liittyen työsuhteen ehtojen muutoksiin tai työsuhteen päättämiseen. Myös rekrytointiluvat hoidetaan Mepcon kautta”, henkilöstöasiantuntija Outi Kannuksela kertoo.

Henkilöstöasiantuntija, Outi Kannuksela

Katso organisaation muiden roolien hyödyt:

Esimies

HR

Palkanlaskija

Talous

Malux Finland Oy

Järjestelmän avulla koko yrityksen palkanlaskentaprosessi on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta automatisoitu. “Kun työntekijä kirjaa loma-anomuksen tai matkalaskun järjestelmään, menee se ensin tämän esimiehelle hyväksyttäväksi”, Stina Korhonen kertoo.

Taloushallinto / HR, Stina Korhonen

Katso organisaation muiden roolien hyödyt:

Esimies

Saarioinen

Mepco-ohjelmistolla on ollut positiivinen vaikutus esimiesten työskentelyyn.“Esimieskaartin arki on helpottunut uuden ohjelmiston kautta. Tässä käytettävyys on kaiken a ja o.”

“Nyt on selkeästi yksi paikka, josta tietoa haetaan. Käyttö on helpottunut todella paljon”, itsekin esimiehenä työskentelevä tehtaanjohtaja Anu Lempinen sanoo.

Tehtaanjohtaja, Anu Lempinen

Katso organisaation muiden roolien hyödyt:

Esimies

palkanlaskentaohjelma

Valio Oy

HRM-järjestelmän raportointi ja hälytykset palvelevat esimiehiä ja johtoa. Esimiehet voivat ajaa raporttinsa itse palveluportaalin kautta – itsepalvelut säästävät palkkahallinnon työtaakkaa.

”Esimiesten valmiit raportit koskevat muun muassa budjetteja, maksettuja palkkoja ja ylitöitä. Hälytykset voivat liittyä koeajan umpeutumiseen, määräaikaisen työsuhteen päättymiseen sekä työntekijöiden merkkipäiviin. Yhtiön johdolle raportoidaan laajempia kokonaisuuksia ja tunnuslukuja”, palkanlaskentapäällikkö Verena Hakanen kuvailee.

Palkanlaskentapäällikkkö, Verena Hakanen

Katso organisaation muiden roolien hyödyt:

Esimies

HR

Johto

Työntekijä

Ota yhteyttä – Kerromme mielellämme lisää Mepcosta

Back to top