Finn-Power

”Mepcosta löytyy kaiken henkilötiedon masterdata, ja tieto muihin tarvittaviin järjestelmiin tuodaan Mepcosta. Integraatiot muihin järjestelmiin toimivat hyvin.”
Henkilöstöpäällikkö, Pia Ylelä

Lue koko tarina

Katso organisaation muiden roolien hyödyt:

HR

Palkanlaskija

Greenstep

”HR-järjestelmänä Mepco tarjoaa laajasti erilaisia toiminteita, kuten kehityskeskustelut, varhaisen tuen ja välittämisen mallit sekä perehdytys- ja exit-prosessit.”
Päällikkö, Mepco-palkanlaskentapalvelut, Maria Nevalainen

Lue koko tarina

Katso organisaation muiden roolien hyödyt:

HR

Palkanlaskija

hr-järjestelmä

Lehto Group

Järjestelmän myötä Lehto Groupissa työsuhdetietojen hallinta ja raportointi on helpottunut huomattavasti. Mepcon HR-järjestelmästä pystytään hakemaan esimerkiksi, kenellä on määräaikaisia työsuhteita milläkin yrityksen palvelualueella. Työsuhteisiin liittyviä tietoja pystytään toimittamaan johdolle, esimiehille ja henkilöstöhallinnon käyttöön.
Henkilöstöasiantuntija, Outi Kannuksela

Lue koko tarina

Katso organisaation muiden roolien hyödyt:

Esimies

HR

Palkanlaskija

Talous

MSK Group

MSK Group

”Tällä hetkellä järjestelmästä löytyy jo työsuhteiden perustamiset, toimenkuvat, tutkinnot, kurssit ja pätevyydet, kehityskeskustelut, varhaisen tuen mallin mukainen keskustelu, muistamiset, perehdytykset, lähtökeskustelu, kurssit, palkkamuutokset, työtodistukset ja lomarahavapaat.”
Henkilöstö- ja viestintäjohtaja, Tero Yliselä

Lue koko tarina

Katso organisaation muiden roolien hyödyt:

HR

Työntekijä

Naapurin Maalaiskana

”Me näemme, että henkilöstöratkaisussa on hurjasti mahdollisuuksia ja kun se saadaan otettua käyttöön, niin me henkilöstö- ja palkkahallinnossa pystymme keskittymään vielä paremmin toimintomme kehittämiseen ja esimiehet saavat puolestaan työkaluja oman työnsä tueksi.”
HR-asiantuntija, Tuija Kantoluoto

Lue koko tarina

Katso organisaation muiden roolien hyödyt:

Esimies

HR

Palkanlaskija

hr-järjestelmä

PerkinElmer

Aiemmin esimerkiksi uuden henkilön palkkaamiseen liittyviä dokumentteja piti kierrättää paperisena yrityksen hyväksymiskäytännön mukaisesti henkilöltä toiselle, nyt koko hyväksymisketju hoituu järjestelmän kautta.
HR-Manager, Jaana Kivi

Lue koko tarina

Katso organisaation muiden roolien hyödyt:

HR

Työntekijä

palkanlaskentaohjelma

Pihlajalinna

Mepcossa tietokenttiä on noin 126 – entisen järjestelmän 15 sijaan – ja lisäksi myös historiatieto tallentuu: mikä on ollut vaikkapa henkilön palkka eri aikoina.
Myös raportointi on saanut huimasti lisää tarkkuutta ja helppoutta. Aikaisemmin raportointiin liittyi paljon manuaalisia työvaiheita. Nyt Mepco HRM:ssä tieto liikkuu aineistoina ilman, että kenenkään tarvitsee niihin puuttua.
Mepco-pääkäyttäjä, Katja Kananen

Lue koko tarina

Katso organisaation muiden roolien hyödyt:

HR

Palkanlaskija

Priima Yrityslaskenta

Mepcon avulla Priima Yrityslaskennan asiakkaat ovat voineet tehostaa henkilöstöhallinnon prosesseja, kuten työsuhteen avaamisia, poissaoloilmoituksia ja lomahakemuksia. Kun tiedot on kerran syötetty, niitä ei tarvitse täyttää lomakkeisiin toistamiseen manuaalisesti.

”Olemme tehneet myös pidemmälle vietyjä HR-räätälöintejä, esimerkiksi koulutuksista ja perehdyttämissuunnitelmista.”
Liiketoimintajohtaja, Anna Koivula

Lue koko tarina

Katso organisaation muiden roolien hyödyt:

HR

palkanlaskentaohjelma

Valio Oy

Koko henkilöstön käytössä oleva Web Työpöytä ja sähköiset lomakkeet tukevat laajasti HR-prosessia: muun muassa työsopimuksia, poissaoloja, lomia, kehityskeskusteluita, koulutuksia, suorituksen johtamista ja varhaista välittämistä.
Palkanlaskentapäällikkkö, Verena Hakanen

Lue koko tarina

Katso organisaation muiden roolien hyödyt:

Esimies

HR

Johto

Työntekijä

Ota yhteyttä – Kerromme mielellämme lisää Mepcosta

Back to top