Mepco-ratkaisu – tilitoimistojen ja asiakasyritysten tehokas HR- ja palkkaohjelma

 

Yhä useampi palkanlaskentaa kilpailuttava yritys pitää yhtenä valintakriteerinä palkkaohjelmaa, koska sillä on oleellinen vaikutus yrityksen omaan toimintaan ja ajankäyttöön. Ulkoistettu palkanlaskenta on tehokkaimmillaan, kun tiedot kulkevat tehokkaasti osapuolten välillä. Mepco on Suomen monipuolisin ja pisimmälle automatisoitu palkkaohjelma, jossa tilitoimiston palkanlaskijat ja asiakkaat käyttävät yhtä ja samaa järjestelmää.

Mepco-ratkaisu on tilitoimiston ja asiakasorganisaation ykkösvalinta yhteisen toiminnan tehostamisessa

Ulkoistettu palkanlaskenta on aina organisaation strateginen valinta. Kun päätös ulkoistuksesta on tehty, on tärkeää, että siitä saadaan tavoitellut hyödyt irti. Ulkoistuspalvelussa käytettävä palkkaohjelma on tällöin avainasemassa ja sillä on suora vaikutus siihen työmäärään, jota asiakasyritys itse joutuu käyttämään palkkahallintonsa hoitamiseen.

Mepco-ratkaisu on käytössä jo useissa kymmenissä tilitoimistoissa, jotka haluavat tarjota parempaa HR- ja palkkapalvelua omille asiakkailleen.

Ulkoistettu palkanlaskenta ja hyödyt Mepco-ratkaisulla asiakasyritykselle

ulkoistettu palkanlaskenta

Materiaalin toimitus tilitoimistolle

Yritys pääsee itse Mepco-järjestelmään, jolloin se voi toimittaa palkanlaskentaan tarvittavat materiaalit suoraan sinne, ilman turhia välikäsiä. Sähköisten hyväksyntäkiertojen ansiosta muuttunutta tietoa voidaan kierrättää yrityksessä ennen sen lähettämistä palkanlaskijan käsittelyyn.

ulkoistettu palkanlaskenta

Tietojen lisäykset ja muutokset

Yrityksen on helppo viedä lomat, poissaolot ja työsuhdemuutokset järjestelmään selainpohjaisen Web-työpöydän kautta, jota on mahdollista käyttää myös mobiilissa.

ulkoistettu palkanlaskenta

Helppo raportointi

Helppokäyttöisen Web-työpöydän kautta organisaatio pääsee raportoimaan ajantasaiset henkilö- ja työsuhdetiedot, sekä tietojen historian, ilman tilitoimiston palkanlaskijan toimenpiteitä. Palkkatapahtumat, henkilörekisterit, lomaoikeudet, poissaolot ja muut palkanlaskennasta tyypillisesti raportoitavat tiedot ovat jatkuvasti saatavilla omien prosessien ja liiketoiminnan tueksi.

ulkoistettu palkanlaskenta

Automaattinen viestintä

Mepco mahdollistaa myös automaattista viestintää, kuten hälytyksiä syntymäpäivistä, kokemusvuosipäivistä, sairauspoissaolojen määrästä (Vatu) tai työsuhteen vaiheista (mm. koeajan tai määräaikaisuuden päättymisestä). Hälytysten vastaanottaja voi olla yhteyshenkilöiden lisäksi kuka tahansa yrityksestä, esimerkiksi esimies.

ulkoistettu palkanlaskenta

Tuntikirjaus ja kulunvalvonta

Tuntikirjaukset voidaan tehdä Mepcon tuntikirjaus-sovellus Kirjaamolla, jolloin ne tallentuvat suoraan palkkaohjelmaan palkkatapahtumiksi, ilman erillistä toimitusta. Mikäli käytössä on kulunvalvontajärjestelmiä, voidaan niiden tuottamaa tietoa toimittaa sähköisessä muodossa ja lukea tiedot ohjelmaan ilman manuaalisia vaiheita.

Mepco tilitoimiston HR- ja palkkaohjelmana

Mepco on Suomen monipuolisin ja pisimmälle automatisoitu palkkaohjelma, jossa tilitoimiston palkanlaskijat ja asiakkaat käyttävät yhtä ja samaa järjestelmää. Tehokkuus ja hyvät työvälineet ovat palkkapalvelun elinehto!

Palkanlaskennan lisäksi tilitoimistot voivat tarjota Mepco-ratkaisun avulla asiakkailleen HR-toimintoja. Näin tilitoimistoilla on mahdollisuus laajentaa omia palveluitaan perinteisen palkkapalvelun ulkopuolelle ja rakentaa asiakkailleen lisäarvoa tuottava HRM-palvelukokonaisuus.

Mepco auttaa tilitoimistoa seuraavissa asioissa

Laadukkaan palkkapalvelun tuottaminen

Mepcon avulla tilitoimisto voi muotoilla oman palkkapalvelukokonaisuuden haluamakseen sen monipuolisten ominaisuuksien ja lukuisten työehtosopimusten avulla. Palkanlaskennan asiakaskokemus varmistetaan palkkojen oikeellisuudella.

HR-toimintojen lisääminen palvelutarjontaan

Palkkapalveluiden lisäksi voidaan tarjota erilaisia HR-toimintoja, vakioraportteja ja automaattisia hälytyksiä. Näiden toimintojen kautta voidaan laajentaa palvelua ja tarjota asiakkaille lisäarvoa tuottavia palveluita puhtaan palkanlaskennan lisäksi.

Pitkälle automatisoitu palkkaohjelma

Mepco sisältää todella pitkälle viedyn sovellusautomatiikan. Kun palkka-aineistot on kerätty, palkanlaskentarutiinit ja ajojonoon kytketyt toimenpiteet voidaan hoitaa napin painalluksella. Loppuun asti automatisoitu prosessi päättyy taloushallinnon kirjauksiin ja pankkisiirtoihin.

Vuorovaikutus asiakkaan kanssa

Kaikki yhteistyö asiakkaan kanssa on mahdollista helppokäyttöisen Web-työpöydän kautta. Näin manuaalisen työn tarve vähenee, kun asiakas kirjaa itse järjestelmään asioita palkanlaskennan tarpeita varten.

Tyytyväiset palkanlaskijat ja paras palvelu

Palkkaohjelmalla on tutkitusti suora yhteys palkanlaskijoiden työtyytyväisyyteen. Palkanlaskijoille manuaalisen työn vähentyminen antaa aikaa asiakkaiden palveluun. Hyvät työvälineet luovat työtyytyväisyyttä ja tehokkuutta. Hyvinvoivat palkanlaskijat tuottavat parempaa palvelua ja näin koko tilitoimiston palkkaliiketoiminta voi hyvin.

Hyödyt Mepcosta tilitoimiston palkanlaskijoille

Palkanlaskijan työ tilitoimistossa vaatii tekijältään soveltamistaitoa ja osaamista useista eri työehtosopimuksista. Mepcon avulla palkanlaskijan ei tarvitse pitää enää ohjelman ulkopuolella erillistä seurantaa työajanlyhennyksistä, kokemusvuosista, lomalauantaiden määristä tai pitkien sairauspoissaolojen palkallisuuden päättymispäivistä. Kaikki nämä ja paljon muita palkanlaskennan tyypillisiä manuaalisia toimenpiteitä voidaan automatisoida Mepcon korkean sovellusautomatiikan avulla.

Työehtosopimuskohtainen käsittely varmistaa toimivuuden erilaisissa asiakkuuksissa ja vapauttaa aikaa asiakkaiden palveluun. Palkanlaskennan vakioidut palkkarutiinit tekevät palkanlaskennasta systemaattista useiden yritysten ympäristöissä. Ohjelmaan luodut rutiinit helpottavat arkea mm. sijaistuksien osalta. Mepcon avulla palkanlaskijoista luodaan palkka-asiantuntijoita, jotka palvelevat asiakkaita palkanlaskentaan liittyvissä asioissa järjestelmän hoitaessa rutiinitoimenpiteet.

Asiakas on oleellinen osa palkkaprosessia palkanlaskijan näkökulmasta. Mepcossa asiakas luo materiaalin suoraan järjestelmään, joten erillisiä sähköpostitoimituksia työsopimuksista ja tuntilistoista ei enää tarvita. Palkanlaskentaan tuotettu materiaali on heti palkanlaskijan käytettävissä ja tallennettuna, joten erillisiä tallennusvaiheita ei tarvita. Jokaisen tallennetun tiedon osalta lokista löytyy merkintä tiedon tallentajasta ja tallennusajasta. Lokitietojen ja sähköisten työkalujen ansiosta yhteistyö asiakkaan kanssa on sujuvaa ja turvallista.

Lue lisää Mepcon palkanlaskentaohjelmasta

ulkoistettu palkanlaskenta

Uusien asiakkaiden siirtäminen Mepcoon ja pääkäyttäjätoiminnot

Asiakasyritysten siirtäminen Mepcoon on tehty asiakkaalle helpoksi. Keskitetty palkkaohjausten hallinta mahdollistaa jo olemassa olevien sääntöjen käyttämisen uudelle yritykselle. Asiakasyrityksen henkilökunnan tietojen siirtoon on olemassa valmiit siirtopohjat, joiden avulla säästytään manuaaliselta työltä. Mikäli yrityksellä on käytössä palkanlaskennan esijärjestelmiä, kuten vuorosuunnittelua tai tuntikirjausta, saa näille tehtyä liittymän kätevästi käyttöliittymän kautta. Halutessasi voit hyödyntää myös olemassa olevia liittymäpohjia.

 

Ota yhteyttä – Kerromme mielellämme lisää Mepcosta

Jos alla oleva lomake ei näy, voit täyttää sen täällä.

Back to top