Hyppää sisältöön
Työvuorosuunnittelu
Blogi
8.2.2021

Työntekijät haluavat vaikuttaa työvuoroihinsa

Työntekijöiden työvuorotoiveiden huomioiminen on palveluyrityksille sekä haaste että mahdollisuus.

”Työntekijöiden työvuoroja koskevien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen nousee esiin usein, kun keskustelemme asiakkaidemme kanssa. Vaikka autonomisesta työvuorosuunnittelusta puhutaan paljon, varsin harvoin päädytään ratkaisumalliin, jossa työntekijät voivat suunnitella omat työvuoronsa täysin omatoimisesti”, työaikaratkaisujen asiakkuusjohtaja Liisa O’Carroll Accountor HR Solutions Oy:stä sanoo.

O’Carrollin työmaalla, ohjelmistoyritys Accountor HR Solutions Oy:ssä, setvitään päivittäin palveluyritysten työvuorosuunnittelua koskevia haasteita ja mahdollisuuksia. Yritysten tarpeiden ja työntekijöiden toiveiden välille haetaan tasapainoa, josta kaikki osapuolet hyötyvät.

”Työntekijöiden on ymmärrettävä palapeli, jota yritys rakentaa, ja yrityksen on kuunneltava työntekijöitään. Kaikki työvuorot on täytettävä, ja kaikkien on tultava toisiaan vastaan. Mielivaltaisuus ei toimi kumpaankaan suuntaan”, O’Carroll korostaa.

Voisi kuvitella, että tietyt työvuorot ovat suosittuja ja tietyt epäsuosittuja. Näin ei kuitenkaan ole.

”Ihmisten toiveet poikkeavat toisistaan paljon. Toiset haluavat tehdä enimmäkseen arkivuoroja, toiset puolestaan viikonloppuja ja öitä esimerkiksi paremman palkkauksen takia. Työntekijöiden erilaiset toiveet helpottavat niiden täyttämistä”, O’Carroll kertoo.

Työvuorojen tasa-arvoista suunnittelua

Optimaalisin ratkaisu syntyy yhteistyöllä. Työntekijät esittävät toiveensa esimiehelle työvuorosuunnitteluohjelmiston kautta. Esimies kokoaa toiveet ja laatii työvuorosuunnitelman yrityksen tarpeiden mukaisesti toteuttamalla samalla työntekijöiden toiveita mahdollisimman paljon.

”Kun työvuorosuunnittelua hoidetaan älykkään järjestelmän avulla, kokonaisuus voidaan hoitaa fiksusti. Ihmisten tasa-arvoinen kohtelu lisää työhyvinvointia sekä sitoutumista työhön ja työnantajaan. Vaikutukset näkyvät myös positiivisessa ilmapiirissä, asiakaspalvelun laadussa ja yrityksen tuloksessa”, O’Carroll toteaa.

TyövuoroVelhon työvuorosuunnitteluohjelmistoa voivat käyttää sekä esimiehet että työntekijät. Työntekijät näkevät työvuorolistat ja voivat esittää toiveensa ja perustelunsa hajautetun verkkopalvelun avulla.

”Ratkaisun avulla varmistetaan oikea miehitys, palvelun laatu, kustannustehokkuus ja työntekijöiden pyyntöjen huomioiminen. Oikeudenmukaisuus on arvo itsessään”, O’Carroll painottaa.

Lue myös