Hyppää sisältöön

Mepco Henkilöstö

Mepco HR-järjestelmä

Mepco HR-järjestelmä ja sen hyödyt

Kokonaisratkaisu HR- ja palkkahallintoon

Mepco Henkilöstö on osa kokonaista HRM-ohjelmistoa, joten Mepcon Palkat -osion lisääminen henkilöstöhallintoon, tai toisin päin, ei lisää yhtään liittymää. HR ja Palkat toimivat saumattomasti yhdellä ainoalla henkilö- ja työsuhdetiedolla. Mepco-ohjelma sopii parhaiten keskisuurille ja suurille organisaatiolle.

Lisäarvopalvelut täydentämässä: rekrytointi, sähköinen allekirjoitus, amalytiikka

Mepco HR-järjestelmän yhteyteen on mahdollista ottaa osaksi kokonaisuutta moderni rekrytointijärjestelmä! Mepcoon on myös mahdollista liittää saumattomasti Mepco Allekirjoitus –tuote, joka on digitaalinen allekirjoituspalvelu. Mepco Analytiikka -ratkaisu puolestaan tarjoaa reaaliaikaisen ja visuaalisen näkymän henkilöstödataan.

Henkilöstön osaamisen ja kehittämisen hallinta

Mepco HR-järjestelmä tukee henkilöstön kehittämisessä ja sitouttamisessa! Mepco mahdollistaa yksilöllisten kehityssuunnitelmien laatimisen ja seurannan edistäen työntekijöiden tyytyväisyyttä ja pitkäaikaista sitoutumista yritykseen.​

Nopea tiedonkulku

Sähköiset lomakkeet nopeuttavat tiedonkulkua. Esimerkiksi työntekijät pääsevät itse tekemään lomahakemuksia ja poissaoloilmoituksia järjestelmään, mikä vähentää välikäden tarvetta. Hyväksyntä tapahtuu sähköisellä hyväksyntäkierrolla.

Apuna päivittäisessä johtamisessa

Esimiesten päivittäistä johtamista tukevat automaattiset hälytykset, jotka voidaan sitoa tiettyyn päivämäärään tai kappalemäärään, esim. koeajan päättyminen tai sairauspoissaolojen lukumäärä. Ohjelma tukee myös varhaisen välittämisen mallia.

Tehokkaat prosessit

Erilaiset käyttäjäroolit tekevät prosesseista tehokkaita. Käyttäjärooleilla varmistetaan esimerkiksi tarpeenmukaiset hyväksyntärutiinit. Käyttäjäroolien mukaan on määritelty myös mitä tietoja järjestelmässä pystyy tarkastelemaan tai lisäämään.

R-kioski

Mepcolla tehostat henkilöstöhallintoa jokaisella organisaation tasolla

Työntekijä

Mepco-ratkaisulla pääset käsiksi suoraan omiin tietoihisi. Ratkaisu on käytettävissäsi sekä työasemilta että mobiililaitteilta, joka antaa mahdollisuuden käyttää ratkaisua myös toimiston ulkopuolella. Työntekijänä voit tehdä seuraavia asioita:

 • Tarkastella ja tarvittaessa muuttaa itseäsi koskevia tietoja suoraan HR-järjestelmässä. Mepcossa on mahdollista tehdä muutokset koska tahansa, muista vain kertoa, minä päivänä antamasi tiedot astuvat voimaan.
 • Luoda lomahakemuksia ja tehdä poissaoloilmoituksia. Antamasi jaksot tarkistetaan automaattisesti ja ne voidaan käsitellä tarvittaessa suoraan palkanlaskennassa.
 • Katsella omaa reaaliaikaista lomasaldotilannetta.
 • Tarkastella historiaan kertyneitä palkkalaskelmia.
 • Tarkastella erilaisia raportteja, esimerkiksi tehdyistä työtunneista, jos HR on antanut siihen mahdollisuuden.
 • Syöttää tuntitietoja tuntikirjaus sovellus Kirjaamon kautta esimiehelle hyväksyttäväksi.

Esihenkilö

Esihenkilönä pääset helposti käsiksi oman tiimisi tietoihin järjestelmän kautta. Käsittelemäsi tiedot päivittyvät suoraan HR- ja palkkaohjelmaan.

Esihenkilönä voit tehdä seuraavia asioita:

 • Hyväksyä alaistesi tekemiä hakemuksia, kuten lomahakemuksia
 • Hallinnoida kehityskeskusteluita
 • Tutkia ja tehdä toimenpiteitä erilaisten raporttien avulla, joita on luotu alaisistasi
 • Laatia työsopimuksia. Järjestelmä tukee toimintaa erilaisten selkeiden ohjeistusten, päättelyiden ja tarkistusten avulla.
 • Ottaa vastaan hälytyksiä määräaikaisuuksien tai koeaikojen lähestyessä loppuaan
 • Ottaa vastaan huomautuksia esimerkiksi hyväksymättä jääneistä lomista tai työaikakirjauksista.

HR

Mepcossa ei tarvitse mukauttaa henkilöstöhallinnon prosesseja järjestelmän asettamiin rajoituksiin, vaan ratkaisua on mahdollista muokata vastaamaan organisaation tarpeita. Organisaation HR-asiantuntijana, sinulla on HR-järjestelmän langat omissa käsissäsi.

HR:ssä työskentelevänä voit tehdä seuraavia asioita:

 • Hallinnoida kaikkia HR-järjestelmän osa-alueita aina prosessien suunnittelusta käyttöoikeuksien hallintaan saakka.
 • Seurata, mitä järjestelmässä tapahtuu ja valvoa siellä tehtyjä muutoksia.
 • Rakentaa erilaisia henkilöstöä koskevia raportteja, jotka palvelevat parhaiten juuri teidän organisaatiota.

Johto

Johtaja saa Mepco-ratkaisusta erilaisia raportteja tukemaan liiketoiminnan johtamista. Mepcon aineistoa voidaan viedä myös muihin johdon käyttämiin järjestelmiin, jolloin esimerkiksi BI-ratkaisuissa voidaan hyödyntää henkilöstöä koskevaa dataa laajemmissa asiayhteyksissä.

Johtajana voit tehdä seuraavia asioita:

 • Tarkastella henkilöstöä koskevia tunnuslukuja
 • Käsitellä haluamasi aineistot organisaatioosi sovitetuilla laskennoilla ja tuottaa kriittistä tietoa esimerkiksi resursoinnin tai budjetoinnin tueksi.
 • Tarkastella oman organisaatiosi työntekijöiden tietoja, ja käsittellä heitä koskevia muutoksia, esimerkiksi palkankorotusten tai rekrytointilupien hyväksyjänä.

Voit myös luottaa siihen, että tiedot on säilytetty formaatissa, joka täyttää kaikki viranomaisvaatimukset. Esimerkiksi historiatiedot ovat paitsi johdon, mutta myös auditoinnin saatavilla.

Talous

Mepco tarjoaa laadukasta aineistoa myös talouden raportoinnin tueksi. Talouden organisaatio voidaan määritellä Mepcoon aina juuri teidän organisaatiotanne vastaavaksi.

Talouden parissa työskentelevänä voit tehdä seuraavia asioita:

 • Laatia budjetointiin tarvittavia vahvuus- ja vaihtuvuuslaskentoja oman organisaatiosi parametreilla.
 • Tehdä Mepcon sisältämän henkilö- ja palkkatietojen lokin avulla tulevaisuudessa tapahtuviin muutoksiin tai aiempaan historiatietoon perustuvia päätelmiä
 • Yhdistellä talouden raportointiin esimerkiksi työsuhde- ja palkkatietoja. Tämä onnistuu rajanpinnan kautta.
 • Koostaa siirrettävän aineiston esimerkiksi eri organisaatiotasoille, jolloin palkkatietoja päästään käsittelemään anonyymisti.

IT

Mepco kykenee toimimaan vaativankin henkilötiedon Master-järjestelmänä, sekä toimittamaan henkilötietoa laajaan käyttöön organisaatiosi järjestelmärakenteessa. Mepcossa voidaan hyödyntää kertakirjautumista, jota voidaan tukea erilaisilla tietosuojaa edistävillä ominaisuuksilla, kuten monivaiheisella tunnistautumisella.

IT:stä vastaavana voit tehdä seuraavia asioita:

 • Saada laadukasta aineistoa koskien työsuhteiden aktiivisuudessa tapahtuvia muutoksia, esimerkiksi identiteetin- tai pääsynhallinnan tueksi.
 • Käsitellä tietoja erilaisten rajapintojen kautta tai tiedostopohjaisilla integraatioilla.

Mepco sisältää suuren määrän tiedon laadun valvontaan ja käsittelyyn liittyviä ominaisuuksia, joilla aineiston laatu voidaan nostaa sellaiselle tasolle, että siihen voidaan aidosti luottaa.

Rami-Robotti

Mepcossa on keskitytty siihen, että järjestelmä on käyttöliittymältään, tietokantarakenteeltaan ja integraatiovälineiltään mahdollisimman hyvä kumppani kolmannen osapuolen sovelluksille, jotka käyttävät ja ylläpitävät järjestelmässä olevaa tietoa.

Robotiikalle Mepco tarjoaa:

 • Stabiilin käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja aineiston käsittelyyn siihen sopivassa muodossa.
 • Aineistoja tarkasti määritellyissä kokonaisuuksissa, joiden käsittely esimerkiksi henkilöstöanalytiikan prosesseissa on helppoa.
 • Suuren määrän ohjelmistoautomaatiota, jolla toistuvia ylläpidollisia tai operatiivisia prosesseja voidaan helpottaa. Näillä voidaan esimerkiksi tuottaa täydentävää aineistoa henkilöstöraportoinnin tukemiseksi tai analysoida työsuhteiden tilaa monimutkaisemman lähdetiedon perusteella.

Katso demo – Mepco HR-järjestelmä tositoimissa

Haluatko nähdä, miten Mepco Henkilöstö -ratkaisu auttaa organisaatiota henkilöstöhallinnon prosessien sujuvoittamisessa?

Lataa Mepcon demo ja katso se kun sinulla on hetki aikaa!

Täytä alla olevan painikkeen kautta lomake ja saat sähköpostiisi 30 minuutin demovideon, jossa esitellään palkkaohjelman tärkeimmät ominaisuudet.

HR-järjestelmään yhteyteen otettavat lisäarvopalvelut

Mepco Allekirjoitus

Mepco Allekirjoitus on digitaalinen allekirjoituspalvelu, jossa allekirjoittajat voidaan tunnistaa, ja jossa käytetään vahvaa salausmenetelmää. Allekirjoitus voidaan suorittaa milloin vain.

Mepco Analytiikka

Mepco Analytiikka HR-raportointiratkaisu vie henkilöstöhallinnon ja palkkojen tunnuslukujen raportoinnin uudelle tasolle ja mahdollistaa datan strategisen hyödyntämisen päätöksenteon tukena!

Rekrytointijärjestelmä

Modernin rekrytointijärjestelmän keskiössä on erinomainen hakijakokemus, jotta jokaiselle hakijalle jäisi positiivinen kokemus hakuprosessista ja rekrytoivasta yrityksestä.

Mepco Matka

Suomen modernein ja helppokäyttöisin ohjelma kulu- ja matkalaskujen käsittelyyn ja hallinnointiin. Mepco Matka soveltuu kaiken kokoisten yrityksien käyttöön, toimialasta riippumatta.

Ratkaisutuki

Asiakas voi Mepco HR-ratkaisuun liittyvien jatkuvien palveluiden puitteissa varata resursseja (1-6  htp kuukaudessa) toimittajalta laajennettuun käyttötukeen eli Ratkaisutukeen.

SSO-kirjautuminen

Mepcon Web-työpöytään voidaan linkittää asiakkaan omaan identiteettilähteeseen ja näin tarjota esim. omasta Intranetistä SSO (Single-Sign On) -kirjautuminen tuotteisiin.

Asiakkaidemme kokemuksia Mepcosta:

Pesmel

Jalostaja

Nordic Regional Airlines

Raute

Nopea käyttöönotto ja helposti käytettävä järjestelmä

HR-järjestelmän käyttöönotto ei ole enää suuri IT-projekti. Mepco-järjestelmä on helposti muokattava ja se sisältää valmiina yleisimmät ominaisuudet työsuhteen kokonaisvaltaiseen hallintaan. Valmiita liittymiä eri järjestelmiin löytyy useita kymmeniä. Kysy meiltä lisää!

Käyttäjien koulutus on yksi tärkeimmistä käyttöönoton vaiheista. Loppukäyttäjien osaaminen korreloi suoraan järjestelmästä saataviin hyötyihin niin ajansäästön kuin tiedon oikeellisuuden osalta. Koulutusmateriaalia löytyy moneen lähtöön, aina verkkokursseista lähtien.

Kaikkea ei tarvitse tehdä kerralla, vaan järjestelmän käyttöönottoa kannattaa palastella tarpeiden mukaan.

Lataa opas

Monen organisaation arjessa HR-ammattilaiset käyttävät aikansa asioihin, jotka järjestelmä voisi tehdä automaattisesti.

Hyvä järjestelmä ei yksin ratkaise haastetta, mutta se tekee henkilöstöhallinnon ja esimiesten työstä monin verroin helpompaa.

Lataa opas, joka kertoo sinulle:

 • mitä työsuhteen elinkaaren hallinta on
 • mikä on tietojärjestelmien rooli elinkaaren hallinnassa
 • miten oikeanlainen HRM-järjestelmä tuo tehokkuutta ja henkilöstötyytyväisyyttä.

Täyttämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme.