Mepco HR-järjestelmä

Henkilöstöhallinnon prosesseista syntyy valtava määrä tietoa, jolla voi olla suurikin merkitys yrityksen liiketoiminnan kannalta. Oli kyse sitten tavoite- ja tuloskeskusteluiden tuloksista tai suoritetuista kursseista, on tärkeää varastoida tieto niin, että se on kaikkien sitä tarvitsevien käytössä yhtenä selkeänä kokonaisuutena. Mepcon HR-järjestelmä tarjoaa tähän tarpeeseen kaikenkokoisille organisaatioille sopivan ja helposti omiin tarpeisiin muokattavan ratkaisun. Halutessasi voit liittää HR-järjestelmän yhteen Mepco palkanlaskentaohjelman kanssa.

Mepco HR-järjestelmä ja sen hyödyt

Apuna päivittäisessä johtamisessa

Esimiesten päivittäistä johtamista tukevat automaattiset hälytykset, jotka voidaan sitoa tiettyyn päivämäärään tai kappalemäärään, esim. koeajan päättyminen tai sairauspoissaolojen lukumäärä. Ohjelma tukee myös varhaisen välittämisen mallia.

Henkilöstön osaamisen ja kehittämisen hallinta

Mepcoon voi luoda rooleittain osaamisprofiileita, joissa on tietyt mittarit. Mittarit tulee valita organisaation tarpeiden mukaan ja henkilöstön osaamista voidaan arvioida osaamislistausten mukaan. Erilaisten tavoite- tai one-to-one-keskusteluiden pohjat luodaan tarvepohjaisesti, ja niiden sisältöä voidaan raportoida kattavasti. Sähköiset prosessit helpottavat keskusteluiden käymistä.

Reaaliaikaiset tiedot missä ja milloin vain

Esimiehet, johto ja hallinto tarvitsevat päätöksenteon tueksi reaaliaikaista tietoa. Hajautettu raportointiratkaisu ja tehokkaat hakutoiminnot auttavat raportoinnissa. Sähköisen Web-työpöydän avulla järjestelmään pääsee käsiksi myös tabletilla ja mobiililla, koska ja milloin vain!

Nopea tiedonkulku

Sähköiset lomakkeet nopeuttavat tiedonkulkua. Esimerkiksi työntekijät pääsevät itse tekemään lomahakemuksia ja poissaoloilmoituksia järjestelmään, mikä vähentää välikäden tarvetta. Hyväksyntä tapahtuu sähköisellä hyväksyntäkierrolla. Koska tiedon syöttäminen järjestelmään on vaivatonta, se myös todennäköisemmin tapahtuu!

Tehokkaat prosessit

Erilaiset käyttäjäroolit tekevät prosesseista tehokkaita. Käyttäjärooleilla varmistetaan esimerkiksi tarpeenmukaiset hyväksyntärutiinit. Käyttäjäroolien mukaan on määritelty myös mitä tietoja järjestelmässä pystyy tarkastelemaan tai lisäämään.

Onnistunutta rekrytointia

Mepcon rekrytointiosio on kiinteä osa muuta HR-järjestelmää. Se mahdollistaa työpaikkailmoitusten suunnittelun ja julkaisun suoraan ohjelmasta. Hakuprosessin aikana hakijoiden etenemistä hallitaan erilaisilla statuksilla ja valitun henkilön tietojen siirto järjestelmään onnistuu helposti.

Mepcolla tehostat henkilöstöhallintoa jokaisella organisaation tasolla

Työntekijä

Mepco-ratkaisulla pääset käsiksi suoraan omiin tietoihisi. Ratkaisu on käytettävissäsi sekä työasemilta että mobiililaitteilta, joka antaa mahdollisuuden käyttää ratkaisua myös toimiston ulkopuolella.

Työntekijänä voit tehdä seuraavia asioita:

 • Tarkastella ja tarvittaessa muuttaa itseäsi koskevia tietoja suoraan HR-järjestelmässä. Mepcossa on mahdollista tehdä muutokset koska tahansa, muista vain kertoa, minä päivänä antamasi tiedot astuvat voimaan.
 • Luoda lomahakemuksia ja tehdä poissaoloilmoituksia. Antamasi jaksot tarkistetaan automaattisesti ja ne voidaan käsitellä tarvittaessa suoraan palkanlaskennassa.
 • Katsella omaa reaaliaikaista lomasaldotilannetta.
 • Tarkastella historiaan kertyneitä palkkalaskelmia.
 • Tarkastella erilaisia raportteja, esimerkiksi tehdyistä työtunneista, jos HR on antanut siihen mahdollisuuden.
 • Syöttää tuntitietoja tuntikirjaus sovellus Kirjaamon kautta esimiehelle hyväksyttäväksi.

Esimies

Esimiehenä pääset helposti käsiksi oman tiimisi tietoihin järjestelmän kautta. Käsittelemäsi tiedot päivittyvät suoraan HR- ja palkkaohjelmaan.

Esimiehenä voit tehdä seuraavia asioita:

 • Hyväksyä alaistesi tekemiä hakemuksia, kuten lomahakemuksia
 • Hallinnoida kehityskeskusteluita
 • Tutkia ja tehdä toimenpiteitä erilaisten raporttien avulla, joita on luotu alaisistasi
 • Laatia työsopimuksia. Järjestelmä tukee toimintaa erilaisten selkeiden ohjeistusten, päättelyiden ja tarkistusten avulla.
 • Ottaa vastaan hälytyksiä määräaikaisuuksien tai koeaikojen lähestyessä loppuaan
 • Ottaa vastaan huomautuksia esimerkiksi hyväksymättä jääneistä lomista tai työaikakirjauksista.

HR

Mepcossa ei tarvitse mukauttaa henkilöstöhallinnon prosesseja järjestelmän asettamiin rajoituksiin, vaan ratkaisua on mahdollista muokata vastaamaan organisaation tarpeita. Organisaation HR-asiantuntijana, sinulla on HR-järjestelmän langat omissa käsissäsi.

HR:ssä työskentelevänä voit tehdä seuraavia asioita:

 • Hallinnoida kaikkia HR-järjestelmän osa-alueita aina prosessien suunnittelusta käyttöoikeuksien hallintaan saakka.
 • Seurata, mitä järjestelmässä tapahtuu ja valvoa siellä tehtyjä muutoksia.
 • Rakentaa erilaisia henkilöstöä koskevia raportteja, jotka palvelevat parhaiten juuri teidän organisaatiota.

Johto

Johtaja saa Mepco-ratkaisusta erilaisia raportteja tukemaan liiketoiminnan johtamista. Mepcon aineistoa voidaan viedä myös muihin johdon käyttämiin järjestelmiin, jolloin esimerkiksi BI-ratkaisuissa voidaan hyödyntää henkilöstöä koskevaa dataa laajemmissa asiayhteyksissä.

Johtajana voit tehdä seuraavia asioita:

 • Tarkastella henkilöstöä koskevia tunnuslukuja
 • Käsitellä haluamasi aineistot organisaatioosi sovitetuilla laskennoilla ja tuottaa kriittistä tietoa esimerkiksi resursoinnin tai budjetoinnin tueksi.
 • Tarkastella oman organisaatiosi työntekijöiden tietoja, ja käsittellä heitä koskevia muutoksia, esimerkiksi palkankorotusten tai rekrytointilupien hyväksyjänä.

Voit myös luottaa siihen, että tiedot on säilytetty formaatissa, joka täyttää kaikki viranomaisvaatimukset. Esimerkiksi historiatiedot ovat paitsi johdon, mutta myös auditoinnin saatavilla.

Talous

Mepco tarjoaa laadukasta aineistoa myös talouden raportoinnin tueksi. Talouden organisaatio voidaan määritellä Mepcoon aina juuri teidän organisaatiotanne vastaavaksi.

Talouden parissa työskentelevänä voit tehdä seuraavia asioita:

 • Laatia budjetointiin tarvittavia vahvuus- ja vaihtuvuuslaskentoja oman organisaatiosi parametreilla.
 • Tehdä Mepcon sisältämän henkilö- ja palkkatietojen lokin avulla tulevaisuudessa tapahtuviin muutoksiin tai aiempaan historiatietoon perustuvia päätelmiä
 • Yhdistellä talouden raportointiin esimerkiksi työsuhde- ja palkkatietoja. Tämä onnistuu rajanpinnan kautta.
 • Koostaa siirrettävän aineiston esimerkiksi eri organisaatiotasoille, jolloin palkkatietoja päästään käsittelemään anonyymisti.

IT

Mepco kykenee toimimaan vaativankin henkilötiedon Master-järjestelmänä, sekä toimittamaan henkilötietoa laajaan käyttöön organisaatiosi järjestelmärakenteessa. Mepcossa voidaan hyödyntää kertakirjautumista, jota voidaan tukea erilaisilla tietosuojaa edistävillä ominaisuuksilla, kuten monivaiheisella tunnistautumisella.

IT:stä vastaavana voit tehdä seuraavia asioita:

 • Saada laadukasta aineistoa koskien työsuhteiden aktiivisuudessa tapahtuvia muutoksia, esimerkiksi identiteetin- tai pääsynhallinnan tueksi.
 • Käsitellä tietoja erilaisten rajapintojen kautta tai tiedostopohjaisilla integraatioilla.

Mepco sisältää suuren määrän tiedon laadun valvontaan ja käsittelyyn liittyviä ominaisuuksia, joilla aineiston laatu voidaan nostaa sellaiselle tasolle, että siihen voidaan aidosti luottaa. HRM ohjelmisto on hankittavissa kuukausihintaisena palveluna, mutta tarpeen vaatiessa myös On-Premise -ratkaisuna.

Rami-Robotti

Mepcossa on keskitytty siihen, että järjestelmä on käyttöliittymältään, tietokantarakenteeltaan ja integraatiovälineiltään mahdollisimman hyvä kumppani kolmannen osapuolen sovelluksille, jotka käyttävät ja ylläpitävät järjestelmässä olevaa tietoa.

Robotiikalle Mepco tarjoaa:

 • Stabiilin käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja aineiston käsittelyyn siihen sopivassa muodossa.
 • Aineistoja tarkasti määritellyissä kokonaisuuksissa, joiden käsittely esimerkiksi henkilöstöanalytiikan prosesseissa on helppoa.
 • Suuren määrän ohjelmistoautomaatiota, jolla toistuvia ylläpidollisia tai operatiivisia prosesseja voidaan helpottaa. Näillä voidaan esimerkiksi tuottaa täydentävää aineistoa henkilöstöraportoinnin tukemiseksi tai analysoida työsuhteiden tilaa monimutkaisemman lähdetiedon perusteella.

Katso demo – Mepco HR-järjestelmä tositoimissa

Haluatko nähdä, miten Mepco Henkilöstö -ratkaisu auttaa organisaatiota henkilöstöhallinnon prosessien sujuvoittamisessa? Täytä lomake, ja saat sähköpostiisi 30 minuutin demovideon, jossa esitellään ratkaisun tärkeimmät ominaisuudet.

Kohisten kasvanut Lehto Group hoitaa 1,500 työsuhteen elinkaaren Mepcolla

Lehto Group on kasvanut vuodesta 2013 lähtien huimaa vauhtia. Kasvun myötä myös henkilöstön määrä on noussut 287:stä noin 1,500:een henkilöön muutamassa vuodessa, ja tarve uudelle HR-järjestelmälle oli suuri.

Uuden HR-järjestelmän myötä työsuhteiden hallinta ja raportointi on helpottunut merkittävästi. Järjestelmästä pystytään hakemaan esimerkiksi määräaikaiset työsuhteet eri palvelualueilta ja työsuhteisiin liittyvät tiedot ovat helposti raportoitavissa eteenpäin.

Esimiestyö on myös helpottunut, koska nyt esimiehillä on järjestelmässä kaikkien alaistensa työsuhdetiedot, ja he pystyvät hallinnoimaan niitä sähköisesti tarvittavin osin esimerkiksi liittyen työsuhteen ehtojen muutoksiin tai työsuhteen päättämiseen. Myös rekrytointiluvat hoidetaan Mepcon kautta”, Lehto Groupin henkilöstöasiantuntija Outi Kannuksela kertoo.

hr-järjestelmä
hr-järjestelmä

PerkinElmerin HR-järjestelmä osallistaa myös työntekijät

PerkinElmer otti käyttöön Mepcon palkka– ja HR-järjestelmät vuonna 2015. Samalla uudistettiin työsuhteen elinkaaren prosessit.

”Aiemmin esimerkiksi uuden henkilön palkkaamiseen liittyviä dokumentteja piti kierrättää paperisena yrityksen hyväksymiskäytännön mukaisesti henkilöltä toiselle, nyt koko hyväksymisketju hoituu järjestelmän kautta”, PerkinElmerin henkilöstöpäällikkö Jaana Kivi kertoo.

Järjestelmä otettiin hyvin vastaan työntekijöiden keskuudessa. ”Palaute työntekijöiltä on ollut hyvää: Ihanaa, että on ohjelma, jota on näin helppo käyttää! Ei tarvita mitään käyttöohjeita”, Jaana toteaa. ”Käyttäjän näkökulmasta järjestelmä onkin ollut helppokäyttöinen.”

Henkilöstölle järjestettiin kekseliäästi pop-up tilaisuuksia, joissa työntekijät saivat itse käydä harjoittelemassa omien tietojen katselemista ja lomien syöttämistä.

Nopea käyttöönotto ja helposti käytettävä järjestelmä

HR-järjestelmän käyttöönotto ei ole enää suuri IT-projekti. Mepco-järjestelmä on helposti muokattava ja se sisältää valmiina yleisimmät ominaisuudet työsuhteen kokonaisvaltaiseen hallintaan. Valmiita liittymiä eri järjestelmiin löytyy useita kymmeniä. Kysy meiltä lisää!

Käyttäjien koulutus on yksi tärkeimmistä käyttöönoton vaiheista. Loppukäyttäjien osaaminen korreloi suoraan järjestelmästä saataviin hyötyihin niin ajansäästön kuin tiedon oikeellisuuden osalta. Koulutusmateriaalia löytyy moneen lähtöön, aina verkkokursseista lähtien.

Kaikkea ei tarvitse tehdä kerralla, vaan järjestelmän käyttöönottoa kannattaa palastella tarpeiden mukaan.

Ota yhteyttä – Kerromme mielellämme lisää Mepcosta

Mepco lukujen valossa

4000

organisaatiota käyttää Mepcoa

350 000

Mepcolla hoidetaan yli 350 000 työntekijän työsuhteita

100+

Ammattilaista kehittämässä Mepco-ratkaisua

Back to top