Hyppää sisältöön

Mepco Analytiikka

Mepco Analytiikka – johda toimintaasi HR-datalla

Mepco Analytiikka on henkilöstöhallinnon kokonaisvaltainen raportointiratkaisu, joka tekee tiedon hyödyntämisestä päätöksenteossa saumatonta ja tehokasta. Sen ansiosta voit vapauttaa yrityksesi resursseja tiedon analysointiin, johtopäätösten tekemiseen ja strategiseen päätöksentekoon.

Ratkaisu tarjoaa kaikki keskeisimmät HR-tunnusluvut visuaalisesti esitettynä, mikä helpottaa tiedon hahmottamista ja mahdollistaa nopean reagoinnin muutoksiin ja trendeihin. Mepco Analytiikka mahdollistaa myös olemassa olevan HR- ja palkkadatan hyödyntämisen reaaliaikaisemmin, jolloin voit siirtyä päätöksenteossa reagoimisesta ennakointiin.

Mepco Analytiikka on avain yrityksen menestykseen, sillä se antaa mahdollisuuden tehdä perusteltuja päätöksiä ja suunnitella tulevaisuutta vahvemman dataperustan varassa.

Mepco Analytiikan palvelutasot – valitse itsellesi sopivin!

Uudistajille

Palvelutaso on kokonaisvaltainen raportointiratkaisu asiakkaille, jotka haluavat uudistaa päätöksentekoaan ottamalla mukaan henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan tunnusluvut helpolla ja vaivattomalla käyttöönotolla. Palvelutaso pitää sisällään kaiken tarvittavan tietojen hyödyntämiseen yrityksen toiminnassa. Ratkaisun kautta voidaan helppokäyttöisen selainpohjaisen käyttöliittymän avulla tarkastella kaikkia keskeisiä raportteja ja tunnuslukuja.

Hyödyt

  • Henkilöstöhallinnon prosesseissa muodostuva data tehokäytössä yrityksen päätöksenteossa
  • Helppo ja vaivaton käyttöönotto, nopeasti kiinni tiedolla johtamiseen
  • Trendien seuranta erilaisten tunnuslukujen kautta

Käyttöönotto

Palvelutason käyttöönotto sisältää neljä vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa perustetaan asiakaskohtainen raportointitietokanta ja muodostetaan henkilöstödatan perusteella raportit ja tunnusluvut. Määritysten läpikäynnissä tarkastellaan raportit sekä tunnusluvut ja sovitetaan ne asiakkaan toimintaympäristöön. Läpikäytyjen asiakaskohtaisten muutosten jälkeen voidaan ratkaisu julkaista tuotantokäyttöön, jonka jälkeen hyväksytään kokonaisuus asiakkaan toimesta ja voidaan aloittaa ratkaisun hyödyntäminen päätöksenteossa. Ratkaisun käyttöönotto kestää tyypillisimmin noin viisi viikkoa aloituksesta.

Hinnoittelu

Käyttöönoton veloitus perustuu asiakkaan valitsemaan palvelutasoon ja toiminnan laajuuteen. Käyttöönottomaksu on kertasuoritteinen, joka pitää sisällään palvelukuvauksessa esitetyt käyttöönoton tehtävät palvelutasoittain.  Jatkuvan palvelun veloitus perustuu yrity

Raportoijille

Palvelutaso on kokonaisvaltainen raportointiratkaisu asiakkaille, joilla on liiketoiminnan analytiikan ratkaisuna Microsoft PowerBI.  Henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan tunnusluvut julkaistaan asiakkaan omaan PowerBI-ympäristöön helpolla ja vaivattomalla käyttöönotolla. Palvelutason avulla voidaan olemassa olevaa analytiikkaa rikastaa henkilöstöön liittyvillä tunnusluvuilla. 

Hyödyt

  • Henkilöstöhallinnon prosesseissa muodostuva data tehokäytössä osana yrityksen liiketoiminta-analytiikkaa  
  • Raporttien ja tunnuslukujen jakaminen on helppoa niitä tarvittaville henkilöille
  • Rikasta jo olemassa olevaa analytiikkaa henkilöstöön liittyvillä tunnusluvuilla

Käyttöönotto

Palvelutason käyttöönotto sisältää neljä vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa perustetaan asiakaskohtainen raportointitietokanta ja muodostetaan henkilöstödatan perusteella raportit ja tunnusluvut. Määritysten läpikäynnissä tarkastellaan raportit sekä tunnusluvut ja sovitetaan ne asiakkaan toimintaympäristöön. Läpikäytyjen asiakaskohtaisten muutosten jälkeen voidaan ratkaisu julkaista tuotantokäyttöön. Asiakas vastaa oman PowerBI-ympäristöönsä vaadittavista teknisistä muutoksista ja käyttäjien luvittamisesta. Kokonaisuuden julkaisusta asiakkaan ympäristöön voidaan aloittaa ratkaisun hyödyntäminen päätöksenteossa. Ratkaisun käyttöönotto kestää tyypillisimmin noin kuusi viikkoa aloituksesta. 

Hinnoittelu

Käyttöönoton veloitus perustuu asiakkaan valitsemaan palvelutasoon ja toiminnan laajuuteen. Käyttöönottomaksu on kertasuoritteinen, joka pitää sisällään palvelukuvauksessa esitetyt käyttöönoton tehtävät palvelutasoittain.  Jatkuvan palvelun veloitus perustuu yrityksen henkilöstömäärään ja siitä johdettuun kuukausittai

Rakentajille

Palvelutaso on kokonaisvaltainen raportointiratkaisu asiakkaille, joilla on liiketoiminnan analytiikan ratkaisuna Microsoft PowerBI.  Henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan tunnusluvut julkaistaan asiakkaan omaan PowerBI-ympäristöön helpolla ja vaivattomalla käyttöönotolla. Palvelutason avulla voidaan olemassa olevaa analytiikkaa rikastaa henkilöstöön liittyvillä tunnusluvuilla. 

Hyödyt

  • Hyödynnä vakioitua henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan dataa, miten ja missä ratkaisussa haluat
  • Joustavuus – rakenna juuri sellaiset raportit ja tunnusluvut kuin haluat
  • Rikasta jo olemassa olevaa analytiikkaa henkilöstöön liittyvillä tunnusluvuilla

Käyttöönotto

Palvelutason käyttöönotto sisältää neljä vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa perustetaan asiakaskohtainen raportointitietokanta ja muodostetaan henkilöstödatan perusteella raportit ja tunnusluvut. Määritysten läpikäynnissä tarkastellaan raportit sekä tunnusluvut ja sovitetaan ne asiakkaan toimintaympäristöön. Läpikäytyjen asiakaskohtaisten muutosten jälkeen voidaan ratkaisu julkaista tuotantokäyttöön. Asiakas vastaa oman PowerBI-ympäristöönsä vaadittavista teknisistä muutoksista ja käyttäjien luvittamisesta. Kokonaisuuden julkaisusta asiakkaan ympäristöön voidaan aloittaa ratkaisun hyödyntäminen päätöksenteossa. Ratkaisun käyttöönotto kestää tyypillisimmin noin kuusi viikkoa aloituksesta.   

Hinnoittelu

Käyttöönoton veloitus perustuu asiakkaan valitsemaan palvelutasoon ja toiminnan laajuuteen. Käyttöönottomaksu on kertasuoritteinen, joka pitää sisällään palvelukuvauksessa esitetyt käyttöönoton tehtävät palvelutasoittain.  Jatkuvan palvelun veloitus perustuu yrityksen henkilöstömäärään ja siitä johdettuun kuukausittaiseen palvelumaksuun. 

Ratkaisun sisältämät raportit ja tunnusluvut: 

Ratkaisu pitää sisällään kaikki keskeisimmät henkilöstöhallinnon tunnusluvut visuaalisesti esitettyinä (vain palvelutasot: Uudistajille ja Raportoijille). Ratkaisu tarjoaa reaaliaikaisesti ja helposti tiedon tapahtuneista muutoksista eri osa-alueissa. Raporttien avulla yritys pääsee hyödyntämään olemassa olevaa dataa tehokkaammin ja pystyy seuraamaan tunnuslukujen kautta trendejä tai esimerkiksi kehittämistoimenpiteiden vaikutusta näihin. 

Henkilöstö

Henkilöstö -raporttikokonaisuuden kautta pääsee seuraamaan esimerkiksi yrityksen henkilömäärää luokiteltuna eri ryhmiin tai FTE-tunnuslukuja (Full Time Equivalent). Lisäksi muun muassa vaihtuvuuteen ja työsuhteisiin liittyvät raportit löytyvät ratkaisusta.  

Poissaolot

Poissaolot -raporttikokonaisuuden kautta voidaan seurata esimerkiksi poissaolopäivien määrää ja siitä johdettua poissaoloprosenttia tai käydä läpi vuosilomiin tai muihin poissaolotyyppeihin liittyviä tietoja.   

Palkat

Palkat -raporttikokonaisuuden kautta on saatavilla kokonaisnäkymä yrityksen palkkaukseen kuten bruttopalkkoihin, joita voidaan eri luokitteluilla tarkastella. Lisäksi voidaan seurata muun muassa henkilöstön keskimääräistä palkkatasoa tai ylityökustannuksia eri organisaatiotasoilla.   

Täydentävät lisäpalvelut

Palvelutasoja voidaan täydentää lisäpalveluilla ja monipuolistaa vielä entisestään analytiikan käyttöä. Lisäpalvelut jakautuvat raporttipakettiin, jolla voidaan vielä kokonaisvaltaisemmin seurata muun muassa palkkatasa-arvon toteutumista yrityksessä, laajentaa yrityksen käyttöä organisaation eri esimiestasoille tai hankkia lisäkäyttölisenssejä laajempaan peruskäyttöön.

Täyttämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme. 

Annamme mielellämme lisätietoa

Lue lisää Mepcosta