Hyppää sisältöön
Työvuorosuunnittelu
Blogi
2.2.2021

Työvuorosuunnittelun mahdollisuudet: oikeudenmukaisuus

Yritykset voivat kohdella työntekijöitään yhdenvertaisesti tasapuolisen työvuorosuunnittelun avulla.

Työvuorosuunnittelulla on ratkaiseva merkitys siihen, miten työntekijät kokevat tulleensa kohdelluiksi. Yhdenvertaisuus vaikuttaa ihmisten tyytyväisyyteen, motivaatioon ja sitoutumiseen – lopulta yrityksen menestykseen. Tasapuolisuutta tarvitaan myös siksi, että vuorolisät ja pyhätyökorvaukset ovat palvelualoilla merkittävä osa ihmisten palkkaa.

Järkevällä työvuorosuunnittelulla päästään win-win-tilanteeseen, jossa kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä ja asiakaspalvelu pelaa. Korkeampaa matematiikkaa ei tarvita – kyse on ihmisten tarpeiden ymmärtämisestä ja huomioimisesta käytännönläheisellä tavalla.

Tärkeitä pointteja ovat työvuorokiertojen tasapuolinen tekeminen, vapaapäivätoiveiden huomioiminen sekä lisävuorojen tarjoaminen osa-aikaisille työntekijöille.

Työvuorosuunnittelulla voidaan saavuttaa paljon

Esim. palvelualoilla tehdään paljon vuorotyötä, ja lepoajat ovat tärkeitä. Vapaapäivää edeltävä työvuoro saisi alkaa aamusta, ja vapaalta palaaminen saisi osua iltavuoroon. Vapaapäivien tulisi sijoittua usein peräkkäin kahden päivän vapaiksi. Lisäksi etenkin viikonloppuihin osuvien vapaiden pitäisi kohdistua työntekijöille tasapuolisesti.

Vuorotyö edellyttää työntekijöiltä joustavuutta ja oman elämän sovittamista työvuoroihin. On reilua, että ihmiset voivat esittää toiveita ja ne otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon.

Sairauslomat tai yllättävät tilaukset aiheuttavat äkillisiä työvoimatarpeita. Miten lisätyövoima tulisi hankkia?

Palvelualalla on paljon ihmisiä, jotka eivät ole kokopäiväisessä työsuhteessa. Ylimääräisiä työvuoroja kannattaa tarjota aina omille osa-aikaisille työntekijöille. Sitä edellytetään työsopimuslaissakin. Kyse ei ole kuitenkaan ainoastaan lain kirjaimesta. Oman henkilökunnan käytöllä on monia etuja. Kun lisävuoroja tarjotaan omille osa-aikaisille työntekijöille, he sitoutuvat paremmin yritykseen. Lisäksi oma henkilökunta tuntee talon tavat, opastusta tarvitaan vähemmän ja palvelutaso pysyy korkeana. Liikkuvuus eri toimipaikoissa puolestaan opettaa työntekijöille erilaisia tehtäviä.

Monipuolisen ohjelmiston avulla työvuorot voidaan suunnitella joustavasti, tasapuolisesti ja työntekijöiden toiveet huomioiden.

Lue myös: