Hyppää sisältöön
Keikkatyön hallinta
Työvuorosuunnittelu
Blogi
23.11.2021

Näin parannat työhyvinvointia työvuorosuunnittelun avulla

Työhyvinvointi koostuu monesta eri tekijästä, joita ovat esimerkiksi työympäristö ja -yhteisö, työprosessit ja johtaminen sekä yksilön omat voimavarat, motivaatio, terveys ja elämänhallinta (ttl.fi). Työhyvinvointiin panostaminen kannattaa, sillä yksilön kokemien hyötyjen lisäksi sen on todettu vaikuttavan positiivisesti yrityksen tuottavuuteen, voittoon ja asiakastyytyväisyyteen. Lisäksi hyvällä mallilla oleva työhyvinvointi näkyy matalampana työntekijöiden vaihtuvuutena ja vähäisempinä sairauspoissaoloina ja tapaturmina. (ttl.fi)

Työvuorosuunnittelu on yksi tekijä, jolla voidaan vaikuttaa työhyvinvointiin huomattavasti. Miten työvuorot sitten käytännössä suunnitellaan työhyvinvointia edistävällä tavalla?

Anna työntekijöille mahdollisimman hyvät vaikutusmahdollisuudet

Työntekijät, joilla on hyvät vaikutusmahdollisuudet työvuoroihinsa, kokevat vähemmän vaikeuksia työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa (Härmä ym.). Työntekijän kokemus omasta elämänhallinnasta onkin yksi työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Kun työntekijät voivat itse vaikuttaa työvuorojen suunnitteluun, myös sairauspoissaolot vähenevät (ttl.fi).

Tässä yhteydessä puhutaan myös autonomisesta työvuorosuunnittelusta, jossa työntekijät voivat itse, tiettyjen yhteisten rajoitusten puitteissa, suunnitella omat työvuoronsa. Tällainen malli helpottaa työn ja vapaa-ajan yhdistämistä merkittävästi ja suosittelemmekin autonomisen suunnittelun lisäämistä, mikäli se vain on yrityksessänne mahdollista.

Tarjoa työntekijöille säännöllisyyttä ja ennakoitavuutta

Vaikutusmahdollisuuksien lisäksi työntekijän tunteeseen omasta elämänhallinnastaan vaikuttaa myös työvuorojen ennakoitavuus. Mitä aiemmin työntekijät saavat tulevat työvuorot tietoonsa, sitä paremmin he pystyvät suunnittelemaan elämäänsä myös vapaa-ajan osalta, mikä lisää elämänhallinnan tunnetta ja mahdollistaa työn ja vapaa-ajan yhdistämisen mielekkäästi.

Ennakoitavat ja säännölliset työvuorot antavat näin myös työntekijälle itselleen mahdollisuuden vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa.

Noudata työaikaergonomiaa koskevia suosituksia

Vuorotyön on todettu kasvattavan riskiä joihinkin kroonisiin sairauksiin, erityisesti sydän- ja verisuonitauteihin sekä tyypin 2 diabetekseen (Härmä & Karhula). Lisäksi Työterveyslaitoksen mukaan ”1 ̶̶ 3 vuorokautta kestävät lyhyet sairauspoissaolot ovat yleisimpiä pitkien työaikojen, useiden peräkkäisten yövuorojen ja alle 11 tuntia kestäneiden lyhyiden vuorovälien jälkeen” (ttl.fi).

On siis todella tärkeää, että vuorotyö järjestetään niin, että siihen liittyvät haitat voidaan minimoida. Nykyään puhutaan usein ergonomisesta työvuorosuunnittelusta, jonka painopisteenä on työntekijöiden hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen. Ergonomiseen työvuorosuunnitteluun liittyy paljon työaikoja koskevia suosituksia, joista osan esittelemme seuraavaksi.

Työhyvinvointi on äärettömän tärkeä asia niin yrityksen, yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta. Se on monen tekijän summa, joka vaatii panostuksia monella eri saralla. Työvuorosuunnittelusta vastaavilla henkilöillä on mahdollisuus parantaa työhyvinvointia ainakin lisäämällä työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia, tarjoamalla ennakoitavuutta sekä noudattamalla työaikaergonomiaa koskevia suosituksia.

Hyvinvointia tukevaa työvuorosuunnittelua voidaan helpottaa työvuorosuunnitteluohjelmistolla, josta löytyy tähän tarvittavat toiminnot. Mepco Keikoista löytyy autonomista työvuorosuunnittelua tukevia toimintoja ja sinne voi määritellä työhyvinvointia tukevia sääntöjä työvuorosuunnittelun tueksi.

Lue myös: