Hyppää sisältöön
Palkanlaskenta
Raportointi ja analytiikka
Blogi
13.11.2023

Palkka-avoimuus tulee – oletko valmis?

Palkka-avoimuuden tavoitteena on parantaa työntekijöiden ymmärrystä siitä, miten palkka muodostuu, sekä kaventaa aiheettomia palkkaeroja, jotka ilmenevät saman vaativuustason töissä, erityisesti sukupuolten välillä. EU:n palkka-avoimuusdirektiivi tulee osaksi kansallista lainsäädäntöä vuoteen 2026 mennessä. Organisaatioiden on hyvä alkaa valmistautua direktiivin voimaantuloon jo nyt!  

Kerromme tässä blogissa, mitä direktiivi edellyttää ja miten me voimme tukea organisaatiotasi tässä.  

Mitä tämä direktiivi käytännössä tarkoittaa?  

Uusi EU:n palkka-avoimuusdirektiivi koskee työnantajia kaikilta toimialoilta sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta, riippumatta yrityksen koosta. Tulevaisuudessa työntekijällä on oikeus saada selville, mikä on keskimääräinen palkka sukupuolen mukaan jaoteltuna niiden työntekijöiden kesken, jotka suorittavat samaa tai vastaavaa työtä. 

Laajempi velvoite raportoida palkkaeroista koskee kuitenkin ainoastaan niitä työpaikkoja, joissa on vähintään sata työntekijää. Näiden organisaatioiden täytyy laatia ja julkaista selvitys työntekijöiden sukupuolten välisistä palkkaeroista prosentteina. 

Vaikka uusi EU-direktiivi keskittyy erityisesti miesten ja naisten välisiin palkkaeroihin – jotka Suomessa ovat jo olleet raportoinnin kohteena tasa-arvolain nojalla yli 30 hengen yrityksissä – tulevaisuudessa palkka-avoimuuden vaatimukset tulevat olemaan huomattavasti laajemmat. Tämä kasvattaa myös työnhakijoiden odotuksia palkka-avoimuuden suhteen. 

Työnantajien on tulevaisuudessa kommunikoitava avoimesti palkkauksen perusteista kaikille työntekijöilleen sekä työnhakijoille rekrytointiprosessin aikana. Palkkaerojen on oltava perusteltavissa tehtävän vaativuuden, henkilön pätevyyden, työkokemuksen ja suoritustason eroilla. Tämä ei tarkoita, että kaikkien tulisi saada samaa palkkaa, vaan että palkkaerojen on oltava perusteltavissa yhdenmukaisin kriteerein, jotka ovat kaikkien työntekijöiden tiedossa. 

Mepco Analytiikka-ratkaisu helpottaa ja tukee palkka-avoimuuden toteuttamista  

Ajatus palkka-avoimuusdirektiivin vaatimuksista voi tuntua haastavalta tehtävältä. Miten palkkatiedot eri tehtävien ja sukupuolten välillä ja niiden vertailu saataisiin helpoiten toteutettua? 

Monissa palkkajärjestelmistä data on kyllä saatavilla, mutta miten palkkatiedot saataisiin reaaliaikaisesti ja kätevästi ulos järjestelmästä ilman ylimääräistä Excel-jumppaa ja manuaalista raporttien tekoa? Entä miten tietoja voitaisiin vertailla vaivattomasti eri tehtäväluokkien ja sukupuolten välillä? Ja miten helpottaa henkilöstöhallinnon pääsyä tähän tietoon?   

Mepco Analytiikka on ratkaisu, joka auttaa sinua saamaan Mepco-palkanlaskentajärjestelmässä olevasta datasta ajantasaisia ja graafisia raportteja toteutuneista palkoista. Henkilöstöhallinto pääsee suoraan käsiksi tarvitsemaansa tietoon, eikä tietoja tarvitse erikseen pyytää esimerkiksi palkkahallinnolta. Mepco Analytiikka-ratkaisun avulla voit verrata yhden henkilön palkkaa toisen vastaavassa roolissa olevaan palkkaan tai keskipalkkaan tai voit verrata palkkoja samassa tehtävässä olevien eri sukupuolta olevien henkilöiden välillä. Mittareiden avulla nähdään suoraan, miten palkkatasa-arvo toteutuu organisaatiossa.

Alla pari demokuvaa, miten palkkatasa-arvoa voidaan ratkaisun avulla tarkastella.

Palkka-avoimuusdirektiiviä ei suinkaan kannata nähdä pelkästään ylimääräisenä vaatimuksena, sillä avoin viestintä palkkauksen ja palkitsemisen perusteista on vastuullisen henkilöstöhallinnon kulmakivi ja keskeinen elementti työntekijöiden kokemassa oikeudenmukaisuudessa ja tasapuolisessa kohtelussa. 

Mepco Analytiikka on Mepco Palkat-ratkaisuun saatavilla oleva lisäarvopalvelu Mepco Total-asiakkaille. 

Mikäli kiinnostuit tuotteesta, lue lisää täältä

Lue myös: