Hyppää sisältöön
Työvuorosuunnittelu
Blogi
7.9.2021

Tiedätkö, paljonko työvuorosuunnitelmasi maksaa?

Työvuorolistojen vertailu kannattaa, sillä työvuorosuunnittelussa on paljon erilaisia muuttujia, jotka vaikuttavat työvuorosuunnitelman hintaan eri tavoin. Jos käytössä oleva työajanhallintajärjestelmä ei pysty huomioimaan näiden muuttujien vaikutusta työvuorosuunnitelmaan, on sillä pahimmillaan koko organisaation liiketoimintaa heikentävä vaikutus liian kalliin työvuorosuunnittelun kautta.

Millä työvuorosuunnitelmaan vaikuttavilla tekijöillä on siis merkitystä listan kokonaiskustannusten kannalta?

Etäisyydet työkohteiden välillä

Monella toimialalla työnteon kohde vaihtelee useaan otteeseen jo yhden ja saman päivän aikana. Usein ei kuitenkaan mahdollisuutta tarkastella työkohteiden välisiä etäisyyksiä tai niihin kuluvaa aikaa. Mitä kauempana toisistaan työntekijän työkohteet ovat, sitä harvemmassa kohteessa työntekijä ehtii käydä työpäivänsä aikana. Työkohteiden pieni määrä, kilometrikorvaukset tai muut työntekijän matkasta koituneet kustannukset vaikuttavat työvuorolistan hintaan merkittävästi.

Vuorojen täyttöaste

Poikkeusaikana sairaspoissaolot ja karanteenit ovat tuoneet haasteita työn suunnitteluun. Myös vaihteleva kysyntä ja asiakkaiden määrä antavat oman lisämausteensa niille, ketkä koittavat ennustaa vuorotyöläisten tarvetta kuhunkin vuoroon. Toisinaan kaikkia vuoroja ei saada täytettyä, ja tällöin työntekijät saattavat joutua paikkaamaan vajetta ylitöillä tai yritys voi joutua turvautumaan vuokratyövoimaan. Sekä ylityölisät että kallis vuokratyövoiman käyttö nostavat työvuorolistan hintaa herkästi.

Työtyytyväisyys ja ergonomia

Vuorotoiveiden huomiointi ja hyvä, ergonominen työnsuunnittelu helpottaa työn ja muun elämän yhteensovittamista, millä on myönteisiä vaikutuksia myös työntekijöiden työssä jaksamiseen ja tehokkuuteen. Huono työvuorosuunnittelu näkyy ennen pitkää sairauspoissaoloina ja heikenneenä tehokkuutena. Sairaspoissaolot tulevat työvuorosuunnitelman näkökulmasta yritykselle erittäin kalliiksi.

Työvuorosuunnitteluun kuluva aika

Usein työvuorolistan tekijällä on paljon muitakin työtehtäviä kuin vain työvuorosuunnitelman laatiminen. Listan tekoon käytetty aika on pois suunnittelijan pääasiallisen työtehtävän hoitamisesta, vaikka tämä näkökulma on harvoin huomioitu listan kokonaishintaan vaikuttavana tekijänä. Mitä nopeammin ja helpommin työvuorolistat saadaan kuitenkin yrityksessä suunniteltua, sitä enemmän vapautuu aikaa muuhun liiketoiminnan kannalta tärkeään.

Lue myös: