Hyppää sisältöön
Palkanlaskenta
14.7.2023

Lehto Groupissa päästiin eroon manuaalisesta laskennasta, kun avuksi tuli Mepco-palkanlaskentaohjelma

Lehto Groupissa otettiin Mepco palkanlaskentaohjelma käyttöön tammikuussa 2019. Edellinen järjestelmä ei taipunut enää yrityksen tarpeisiin, joten uusi järjestelmä tuli ajankohtaiseksi.

“Yrityksen valtava kasvu aiheutti sen, ettei vanha ohjelma enää taivu niin suuren massan hallitsemiseen. Lisäksi vanhan ohjelman kehittäminen olisi ollut suuri prosessi. Lopullisen kimmokkeen uuden ohjelman hankinnalle antoi Kansallinen tulorekisteri KATRE, koska vanhassa järjestelmässä ei ollut valmiutta siihen, vaan se olisi pitänyt ostaa erillisenä lisäosana. Päädyimme valitsemaan Mepco Palkat, koska meillä oli jo Mepco Henkilöstö -järjestelmä käytössä”, Marja Salo kertoo.

“Mepco on minulle todella tuttu ja se on ylivertainen ohjelma käyttää. Se on juuri tällaiseen organisaatioon aivan varmasti yksi parhaimpia palkanlaskentaohjelmia, koska sillä saadaan hallittua isoja määriä dataa”, hän lisää.

Uusi palkanlaskentaohjelma on nopeuttanut ja helpottanut palkanlaskijoiden työtä

Vanha palkanlaskentaohjelma ei taipunut tietynlaisiin toimintoihin, jolloin osa palkanlaskennasta on jouduttu tekemään manuaalisesti. Palkanlaskenta on myös ollut hyvin hajautettua.

“Nyt palkanlaskenta on huomattavasti selkeämpää, kun kaikki toiminnot on keskitetty yhteen ja samaan ohjelmaan. Se helpottaa raportointia, kun tiedetään, mistä tiedot löytyvät helposti. Esimerkiksi monipuolisten tietojen hakeminen järjestelmästä on äärimmäisen helppoa, koska järjestelmään voi rakentaa valmiita raportteja ja hakuja.”, Marja Salo kertoo.

Automatisaatio poistaa turhia manuaalisia työvaiheita, kun tiedostot tuodaan kerralla Mepcoon

“Tehdas- ja työmaatyöntekijöiden suurten tuntimassojen tuominen Mepcoon on äärimmäisen helppoa kuten myös tietojen palauttaminen, jos tarve sen vaatii. Se on helpottanut todella paljon palkanlaskennan työvaiheita. Aikaisemmin meillä esimerkiksi kaikki poissaolot tallennettiin käsin järjestelmään. Nyt voimme tuoda poissaolo- ja lomatiedot tiedostona kerralla Mepcoon”, Salo sanoo.

“Jo kolmen kuukauden kokemuksen jälkeen työt ovat tehostuneet paljon. Huomaamme nyt jo, että deadlineista pystytään pitämään kiinni huomattavasti paremmin ja työaikaa on vapautunut muihin tarpeellisiin työtehtäviin. Se lisää aikaa tarkistukseen, ja tekeminen on virheettömämpää. Olen saanut palautetta, että työtä on mukavampi tehdä, koska nyt pystytään pitämään aikatauluista kiinni,” hän lisää.

Kattavat raportointimahdollisuudet vähentävät käsityötä

Mepco palkanlaskentajärjestelmä helpottaa myös kirjanpitäjien työntekoa.

“Aikaisemmin jouduimme tekemään paljon manuaalista laskentaa raportointia varten. Nyt Mepcosta saadaan todella tarkkaa tietoa kuukausitasolla tai palkkakausitasolla. Se tehostaa prosesseja siten, että palkanlaskennassa voidaan ajaa raportti ja hyvin pienellä tarkistuksella siirtää se kirjanpidolle eteenpäin. Sieltä tiedot voidaan viedä kirjanpitoon ilman manuaalista laskentaa. Mepco mahdollistaa siis sen, että saamme jaettua kaikki kustannukset oikeisiin paikkoihin heti. Tästä on tullut nyt jo paljon hyvää palautetta”, Salo kertoo.

Tuntikirjaus-sovellus Kirjaamon avulla palkkatapahtumat siirtyvät automaattisesti palkanlaskentaan
Lehto Groupissa on tarkoitus aloittaa syksyllä Mepcon tuntikirjaus-sovellus Kirjaamon käyttöönottoprojekti. Kirjaamo tulee helpottamaan palkanlaskijoiden työtä entisestään, sillä se siirtää palkkatapahtumat suoraan Mepcoon ja niitä ei enää tarvitse siirtää käsin.

“Kirjaamo mahdollistaa sen, että pystytään keskittymään vielä paremmin olennaiseen, ja että palkanlaskenta on mahdollisimman virheetöntä.”

Accountor HR Solutionsin konsultit saavat kehuja

“Meillä oli Sofie Ahonen konsulttina ja olemme olleet erittäin tyytyväisiä häneen. Hän on äärimmäisen osaava ihminen. Konsultointipäivät ovat olleet tehokkaita. Hän osaa neuvoa ja ohjeistaa, jotta pystyn tekemään jatkossa asiat itsenäisesti”, Salo kehuu.

Lehto Groupilla on käytössään myös Mepco Henkilöstö -järjestelmä. Lue asiakkaamme kokemuksia henkilöstöhallinnon järjestelmän osalta!

Marja Salo, palkanlaskija ja Mepco Palkat -pääkäyttäjä. Työskennellyt Lehdolla 2018 keväästä asti. Hän vastaa Mepco Palkkojen yhteensovittamisesta Mepco Henkilöstö -osa-alueen kanssa ja on huolehtinut siitä, että palkat ovat lähteneet Mepcon kautta maksuun 1.1.2019. Marja on tehnyt päätyönsä ohessa myös jonkin verran henkilöstöhallinnon työtehtäviä liittyen työterveyshuoltoon.

Lehto Group Oyj on suomalainen, voimakkaasti kehittyvä rakennus- ja kiinteistöalan konserni, joka on toiminut vuodesta 2019 lähtien kolmella palvelualueella: Asunnot, Toimitilat ja Hyvinvointitilat. Missiona on toimia rakennusalan innovatiivisena uudistajana.

Lehto on talousohjatun rakentamisen pioneereja ja innovatiivinen toimintamalli tehostaa rakentamisen tuottavuutta, varmistaa rakentamisen laadun sekä tuottaa asiakkaille merkittäviä aika- ja kustannushyötyjä. Lehto työllistää 1552 (Q4 2018) henkilöä ja vuoden 2018 liikevaihto oli 721,5 miljoonaa euroa. Lehdon tytäryhtiö Lehto Sverige Ab käynnistää liiketoimintaa Ruotsin markkinoilla.

Lue myös: