Hyppää sisältöön
Keikkatyön hallinta
Työvuorosuunnittelu
30.6.2022

Mepco Keikat tuo helpotusta FenixCaren työvuorojen hallintaan

FenixCare on täysin kotimainen terveydenhuollon ja suunterveydenhuollon ammattilaisten henkilöstövuokrausyritys, jonka toimitusvarmuus yhdessä nopean reagointikyvyn kanssa on esimerkki laadukkaasta toiminnasta koko terveydenhuollon toimialalle.

24/7 Päivystyspalvelu, joka on yksi Suomen ainoista, pitää huolen, että asiakkaiden vuoropuutoksiin voidaan reagoida heti ja näin puutokset minimoida.

Mepco Keikat on ollut FenixCaren käytössä nyt puolisen vuotta, ja tämä olikin hyvä hetki istua alas keskustelemaan siitä, miten mepco keikat on soveltunut FenixCaren toimintaan. Juttelimme aiheesta FenixCaren Timon ja Emilian kanssa. Keskustelimme myös järjestelmän roolista työvuorojen hallinnassa etenkin henkilöstövuokrauksen näkökulmasta sekä käyttöönottoprojektin onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä.

Sopiva järjestelmä tukee liiketoimintaa

Sote-alalla vallitsee hoitajapula, ja ala houkuttelee paljon erilaisia toimijoita. Positiivisen työnantajamaineen ja työtekijöiden riittävyyden varmistamiseksi on perusasiat hoidettava aina erityisen hyvin. Lisäksi ala on hyvin säädelty esimerkiksi osaamisvaatimusten suhteen, mikä asettaa tiettyjä vaatimuksia asiakkaiden tilausten täyttämisen näkökulmasta. FenixCaren toiminnassa onkin ensisijaisen tärkeää, että työntekijöiden palkat ovat aina ajoissa ja oikein, ja että asiakas saa aina juuri sitä, mitä hänelle on luvattu. Kun perusasiat on suunniteltu ja toteutettu hyvin, pystytään sen päälle rakentamaan hyvää liiketoimintaa myös äärimmäisen dynaamisessa ympäristössä.

Juuri näiden perusasioiden hoitamisessa käytössä olevalla järjestelmällä on suuri merkitys. Emilia mainitseekin yhdeksi Mepco Keikkojen hyödyistä sen, että järjestelmään voidaan määrittää tarkasti työntekijöiden osaamiset ja työskentelyoikeudet, joiden perusteella työntekijät voivat varata vain heille täysin soveltuvia työvuoroja.

Järjestelmän tulee skaalautua liiketoiminnan mukana

Timo mainitsee tärkeäksi myös sen, että yrityksen toimintaa pystyttäisiin skaalaamaan samalla järjestelmällä. Alkuvaiheessa järjestelmään on hyvä päästä kiinni ilman suuria aloituskustannuksia, mutta sen tulee pysyä mukana kovassakin kasvussa ja vielä kun tekijöitä on kymmeniä tuhansia.

On myös tärkeää, että joustoa löytyy molempiin suuntiin. Henkilöstövuokrauksessa on tyypillistä, että työntekijä tekee aktiivisesti töitä yhtenä kuukautena, mutta onkin sitten epäaktiivisempi seuraavana kuukautena. Yhdeksi Mepco Keikkojen hyvistä puolista mainittiinkin hinnoittelumalli, jossa asiakas maksaa vain aktiivisista työntekijöistä.

Ennen ostopäätöstä on tärkeää tunnistaa tarpeet

”Ohjelmistohankkeissa on tärkeää, että tiedetään mitä ollaan ostamassa, eli mikä on se tarve, jota tullaan ratkaisemaan ohjelmistolla.”

Timo korostaa tarpeiden tunnistamisen tärkeyttä järjestelmähankinnan onnistumisen kannalta. FenixCarella tehtiinkin huolellinen pohjatyö ennen ohjelmistohankintaa, mikä auttoi vaihtoehtojen vertailussa ja järjestelmän valinnassa.

Mepco keikat saatiin FenixCarella käyttöön noin viikossa. Kun molemmat osapuolet ovat sitoutuneita projektiin, voi käyttöönotto sujua hyvinkin nopeasti. Onnistuneen käyttöönottoprojektin varmistivat hyvä yhteistyö ja tiivis kommunikaatio projektin aikana.

Mepco Keikoilla informaatio kulkee nopeasti ja asiakkaan tilaukset täyttyvät hetkessä

Skaalautuvuuden lisäksi FenixCare painotti järjestelmävalinnassa ainakin helppokäyttöisyyttä, tietoturvaa, integraatiomahdollisuuksia sekä sitä, että informaatio saadaan kulkemaan nopeasti. Työntekijöiden mobiilisovellus oli pakollinen vaatimus, sillä se nopeuttaa ja helpottaa tiedon kulkua huomattavasti.

”Nopeus on meidän valttimme. Kun asiakas soittaa akuutista tarpeesta, meidän pitää pystyä ratkaisemaan asiakkaan ongelma nopeasti”

Asiakkaiden tilaukset voivat olla todella akuutteja, tilaus saattaa tulla kun vuoron pitäisi olla jo alkamassa. FenixCarelle on tärkeää, että tällaisiinkin tilauksiin pystytään vastaamaan, mikä onkin onnistunut hyvin Mepco Keikkojen kautta, sillä työntekijät ovat todella aktiivisia varaamaan vuoroja mobiilisovelluksella.

Järjestelmä kehittyy yhteistyössä käyttäjien kanssa

”Tämän tyyppisessä yhteistyössä on todella tärkeää, että järjestelmätoimittajalla on halu auttaa ratkaisemaan ongelmia.”

FenixCaren näkökulmasta on tärkeää, että järjestelmätoimittaja on aidosti halukas auttamaan ongelmien ratkaisussa ja kehittämään tuotettaan. Emilia toteaakin, että Mepco Keikoille voi laittaa viestiä matalalla kynnyksellä ja kaikkeen on saatu apua.

Me Mepco Keikoilla jaamme nämä ajatukset täysin. Meille on ensisijaisen tärkeää, että järjestelmämme vastaa käyttäjiensä tarpeisiin ja on heille aidosti hyödyllinen. Tähän tavoitteeseen päästään parhaiten tekemällä tiivistä yhteistyötä asiakkaiden ja käyttäjien kanssa. Haemmekin aktiivisesti palautetta käyttäjiltämme ja kehitämme tuotettamme jatkuvasti entistä paremmaksi.

Lopuksi kysyimme vielä FenixCaren yleisarvosanaa Mepco Keikoista.

”Ollaan oltu tosi tyytyväisiä ja käyttöönotto meni tosi jouhevasti.”

”Hyvin lähellä maksimia ollaan arvosanan kanssa.”

Kiitämme FenixCarea hyvästä yhteistyöstä!

Lue myös: