Hyppää sisältöön
Henkilöstöhallinto
Blogi
1.1.2023

6 HR-alan teknologiatrendiä vuodelle 2023

Työnantajan ja työntekijän välinen suhde on muuttunut pandemian jälkeen pysyvästi. Henkilöstöalan ammattilaisilla on merkittävä rooli organisaatioiden ohjaamisessa kohti uutta normaalia ja siksi HR-päättäjien tulisikin juuri nyt tarkastella omia prosessejaan ja miettiä kuinka megatrendit, kuten digitalisaatio, automatisaatio, big data ja vastuullisuus jalkautetaan HR:n prosesseihin tukemaan yrityksen strategisia tavoitteita pitkällä aikajänteellä. Me kokosimme tästä näkökulmasta kuusi HR-alan teknologiatrendiä vuodelle 2023.

1. Tehosta HR-prosesseja digitaalisilla työkaluilla

Organisaatioiden HR-osastoilla on edelleen käytössä vanhentuneita prosesseja, jotka vievät yllättävän paljon ylimääräistä aikaa ja eivät vastaa uuden hybridityöelämän haasteisiin. Turhasta paperin pyörityksestä ja pitkittyneistä työvaiheista on korkea aika päästä eroon. Tehosta ja automatisoi HR-prosesseja digitaalisilla työkaluilla, jotka istuvat juuri teidän yrityksen tarpeisiin ja tavoitteisiin.

2. Läpinäkyvät HR-prosessit

Informaation puute kasvattaa ihmisten epäluuloisuutta. Modernissa työelämässä HR-prosesseilta vaaditaan läpinäkyvyyttä ja yhdenvertaisuutta. Läpinäkyvyys kasvattaa luottamusta yrityksen työntekijöiden ja johdon välillä, vähentää työperäistä stressiä ja kasvattaa työntekijöiden tyytyväisyyttä. Reilujen ja läpinäkyvien prosessien avulla HR pystyy näin vaikuttamaan positiivisesti työntekijöiden sitouttamiseen sekä yrityksen menestykseen.

Esimerkiksi Mepco HR-järjestelmän Web-työpöytä on helppokäyttöinen sovellus esimiesten ja työntekijöiden käyttöön. Sen kautta henkilöstö pääsee kätevästi omiin tietoihinsa ja tekemään niihin tarvittaessa muutoksia. Kun koko henkilöstö pääsee käsiksi omiin tietoihinsa, se luo avoimuuden ilmapiiriä.

3. Luo parempaa ennustettavuutta

Juuri nyt yritysmaailmaa varjostaa epävakaus ja epävarmuus tulevaisuudesta, jonka vuoksi liiketoiminnan ennustamattomuudesta on noussut yrityspäättäjien keskeinen huolenaihe. HR-päättäjien tulisi panostaa ennustettavuutta lisääviin työkaluihin ja teknologioihin. Vuoden 2023 markkinoilla tieto ja data ovat yrityspäättäjille kullan arvoista.

4. Tue päätöksentekoa tiedolla ja datalla

Ennustettavuuden lisäksi relevantin, ajantasaisen ja helposti saatavilla olevan datan avulla yrityksen johto pystyy tekemään muitakin operatiivisia päätöksiä nopeasti ja ketterästi epävakaissa olosuhteissa. HR:n tulee osaltaan varmistaa, että käytössä oleva teknologia kuljettaa työsuhteisiin liittyvää tietoa saumattomasti yrityksen tietovirroissa.

5. Valjasta oikeat teknologiat osaksi prosesseja

Vuonna 2023 HR-järjestelmän valinta vaatii syvempää tarkastelua. tulee pystyä mukautumaan yrityksen strategisiin tavoitteisiin ja työsuhteiden elinkaaren hallinnan prosesseihin. Yhtenäinen palkka- ja HR-järjestelmä ja sitä kautta prosessit on työsuhteen elinkaaren hallinnan kannalta paras vaihtoehto.

Päätös järjestelmästä kannattaa tehdä harkiten pidemmälle tulevaisuuteen. Pohdi valintaa tehdessäsi kysymyksiä, kuten:

Vaikka jokin järjestelmä olisi isompi investointi ensi istumalta, pidemmällä aikajänteellä se saattaa maksaa itsensä halvempaan nähden moninkertaisena takaisin, tehokkaampien prosessien ja korkeamman automatiikan ansiosta. Teknologia on ennen kaikkea sijoitus tulevaisuuteen ja sen parempaan ennustettavuuteen.

6. Varmista toimintamallien ja teknologioiden tietosuoja ja tietoturva

Haittaohjelmahyökkäykset ja tietojen kalastelut ovat nousseet ennätyslukemiin vuoden 2023 liiketoimintaympäristössä. Kuten useat esimerkit ovat osoittaneet, nyt jo arkipäivää olevat organisaatioiden tietovuodot ovat käyneet organisaatioille kalliiksi. Vaikka rahallisesti tietovuodosta selviäisikin vähäisillä seurauksilla, siitä aiheutuvan mainehaitan vaikutus on huomattavasti mittavampi.

Tietoturva ja tietosuoja ovat keskeinen osa vastuullista liiketoimintaa tänä päivänä. Teknologiavalinnoissa tulee kiinnittää erityistä huomiota tietojen turvassa pysymiseen sekä henkilötietojen säilyttämiseen EU-alueen sisällä. HR-osastoilla käsitellään useita eri henkilötietorekistereitä, joiden turvallisuus on hyvin pitkälle käytössä olevan teknologian varassa. Myös henkilötietoja käsittelevillä tulee olla tietosuojalainsäädäntö hallussa

Mepco – Suomen suosituin palkka- ja HR-järjestelmä!

Mepco HR ja palkanlaskentaratkaisun avulla digitalisoit ja automatisoit HR-prosessit sekä helpotat työsuhteiden elinkaaren hallintaa. Tavoitteena on, ei enempää eikä vähempää, parantaa organisaation työhyvinvointia, kun työsuhteeseen liittyvät tiedot kulkevat saumattomasti organisaation tietovirroissa.

Lue myös: