Hyppää sisältöön
Työajanseuranta
Työvuorosuunnittelu
Blogi
4.5.2021

Edistä työntekijöiden tasapuolista kohtelua työvuorosuunnittelulla

Työvuorosuunnittelija, koetko haastavaksi työntekijöiden tasapuolisen kohtelun työvuorosuunnittelun näkökulmasta tai kaipaisitko apuja työvuorojen tasapuoliseen jakamiseen? Työntekijöiden tasapuolisella kohtelulla voidaan parantaa esimerkiksi työntekijätyytyväisyyttä sekä vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta. Tasapuolisesta työvuorosuunnittelusta hyötyvät siis sekä työntekijät että yritys.

Kokosimme alle tärkeitä näkökulmia, jotka huomioimalla voit edistää työntekijöiden tasapuolista kohtelua työvuorosuunnittelun avulla.

Ottamalla huomioon työvuorosuunnittelun läpinäkyvyyden, työergonomian toteutumisen ja työntekijöiden toiveet sekä viestimällä näistä työntekijöiden suuntaan, voit edistää työntekijöiden tasapuolista kohtelua työvuorosuunnittelun avulla. Lue alta, miten näiden kolmen näkökulman huomioimisen tulisi vaikuttaa työvuorosuunnitteluun ja siitä kommunikoimiseen.

Läpinäkyvyys

Läpinäkyvyys työntekijöiden suuntaan on avainasemassa, kun haluat parantaa työntekijöiden tasapuolista kohtelua.

Työergonomia

Työergonomian toteutuminen jokaisen työntekijän kohdalla nousee tärkeäksi, kun työvuoroja halutaan jakaa tasapuolisesti työntekijöiden välillä.

Työntekijöiden vuorotoiveet

Työntekijöiden toiveiden täyttäminen tasapuolisesti tulisi huomioida niin yksittäistä työvuorolistaa kuin lomia suunnitellessa.

Vuorotyön suunnitteluun liittyy siis monia asioita, joilla voi vaikuttaa työvuorosuunnittelun tasapuolisuuteen. Työvuorosuunnittelijan kannattaa tarkistaa, että edellä mainitut työntekijöiden tyytyväisyyttä ja palautumista edistävät tekijät toteutuvat työvuorosuunnittelussa ja kysyä itseltään sekä työntekijöiltä tasaisin väliajoin:

Uusimmat artikkelit: