Hyppää sisältöön
Henkilöstöhallinto
Palkanlaskenta
Rekrytointi
Blogi
19.4.2023

Mikä on SaaS-palvelu ja mitä hyötyä siitä on?

SaaS on lyhenne sanoista ”Software as a Service”, joka tarkoittaa vapaasti suomennettuna ohjelmistopalvelua. Siitä yleisesti käytettyjä termejä ovat SaaS-palvelu, ohjelmistopalvelu ja pilvipalvelu, jotka tarkoittavat sitä, että ohjelmisto toimii netin yli. SaaS-palvelussa ei tietokoneelle tarvitse yleensä asentaa mitään ohjelmia, vaan se toimii internetin välityksellä. Tällöin järjestelmää voidaan käyttää kaikkialla, kunhan käytössä vain on nettiyhteys. On Premise -järjestelmä puolestaan on asennettuna tietokoneelle. Mitä hyötyä pilvipalvelusta sitten on verrattuna on-premiseen? Sen kerromme seuraavaksi.

Mitä hyötyä SaaS-, eli pilvipalvelusta on?

Pilvipalvelu on käyttäjälleen erittäin huoleton, sillä päivityksiä ei tarvitse muistaa tehdä itse. Järjestelmätoimittaja tekee ne automaattisesti. Päivityksiä tehdään mm. palvelimeen, käyttöjärjestelmään, tietoturvaan ja mobiilisovelluksiin.

Päivityksistä tiedotetaan hyvissä ajoin ja ne pyritään suorittamaan ajankohtina, jolloin järjestelmällä ei ole paljoa käyttöä. Esimerkiksi Mepcon pilvipalveluun tehtävistä päivityksistä tiedotetaan pari viikkoa etukäteen ja ne pyritään hoitamaan viikonloppuisin.

Järjestelmät ovat käytössä kaikkialla, missä on nettiyhteys. Yllättävät tilanteet eivät vaikuta perustyön tekemiseen, koska järjestelmään pääsee käsiksi missä tahansa.

SaaS-palvelussa tieto on turvassa

Pilvipalvelussa data on turvassa. Meillä on Mepco-sovellusta varten kaksi eri konesalia, jotka sijaitsevat eri paikoissa. Tällä tavalla parannamme järjestelmän vian sietokykyä. Mikäli toisessa konesalissa havaitaan vika, voidaan Mepco-liikenne ohjata toiseen konesaliin. Näin häiriöt saadaan minimoitua. Tämä ratkaisu tuo luotettavuutta myös tilanteisiin, joissa sovelluksen käyttöaste kasvaa yllättäen. Lisäksi varmuuskopioimme kaikki tietokannat ja palvelimet säännöllisesti.

Myös itse järjestelmän sisällä pidetään hyvää huolta tietoturvasta, sillä erilaiset pääsynhallintaan tai GDPR:ään liittyvät lokitiedot ovat nopeasti saatavilla tarvittaessa.

Budjetointi on helppoa

Erilaisten IT-projektien budjetointi on yleensä vaikeaa, sillä usein ilmaantuukin jotakin yllättäviä lisäkustannuksia. Yksi SaaS-palvelun hyviä puolia on ehdottomasti se, että niissä kustannukset pystytään arvioimaan paremmin ja sen vuoksi kulut pysyvät hallinnassa. Näin budjetointikin on helpompaa.
Tämä perustuu siihen, että lähes poikkeuksetta SaaS-ympäristön hinnoittelu toimii kuukausimaksuperusteella, jolloin yllättäviä kuluja ei pääse syntymään missään vaiheessa. Pilvipalvelusta ei synny yllättäviä isoja kertakustannuksia, kun järjestelmää otetaan käyttöön, kuten on-premise-järjestelmien kohdalla yleensä on.

Kaikki kuukausimaksun lisäksi laskutettava työ on selkeästi kuvattu, joten konsulttityön osuus voidaan arvioida etukäteen helposti.

Saas-palvelu voidaan mitoittaa asiakkaan tarpeiden mukaan

SaaS-palvelun etuja on myös se, että ne on mitoitettu hyvin asiakkaan tarpeisiin. Otetaan käyttöön ne ominaisuudet, joita oikeasti tarvitaan. On-premise-ratkaisuissa mukana voi tulla pakettina kaikenlaisia ominaisuuksia, jotka eivät välttämättä ole asiakkaalle tarpeellisia.

Esimerkiksi Mepcon ohjelmistopalvelussa on erilaisia palvelutasoja asiakkaan tarpeiden mukaan: ääripäinä ovat täysin jaetut ympäristöt ja toisaalta mallit, joissa tietokannat on täysin dedikoitu yksittäisille asiakkaille.

Tarpeiden mukainen palvelu takaa kustannustehokkuuden. Kun maksetaan vain siitä, mitä oikeasti tarvitaan, eikä rahaa kulu turhiin toimintoihin, joita ei käytetä.

Lue lisää Mepcon ohjelmistopalvelusta ja SaaS-siirrosta!

Lue myös: