Hyppää sisältöön
Henkilöstöhallinto
Keikkatyön hallinta
Matka- ja kululaskut
Palkanlaskenta
Rekrytointi
Työajanseuranta
Työvuorosuunnittelu
Blogi
15.4.2021

Näin kehität digitaalista työntekijäkokemusta

Näin kehität digitaalista työntekijäkokemusta

Viimeisen vuoden aikana työntekijät ovat siirtyneet konttorilta koteihin. Tämä on herättänyt monen yrityksen ottamaan käyttöön uusia digitaalisen vuorovaikutuksen mahdollistavia työkaluja sekä tarkastelemaan kriittisesti etäyhteyksien ja käytettyjen ohjelmistojen toimivuutta. Nyt jos koskaan onkin mitä parhain hetki tarkastella työntekijöiden digitaalista työntekijäkokemusta osana heidän työnantajastaan muodostamaa mielikuvaa.

Digitaalinen työntekijäkokemus kehittämisen keskiöön

Työntekijöiden mielikuva omasta työnantajastaan muodostuu heidän kokemuksistaan työpaikan kulttuurista sekä sen fyysisistä ja teknologisista ominaisuuksista. Tänä aikana korostuu erityisesti jälkimmäisin, jolloin voidaan puhua digitaalisesta työntekijäkokemuksesta (”digital employee experience”).

Työntekijän digitaalinen kokemus muodostuu työnantajan hänelle tarjoamista digitaalisista laitteista, järjestelmistä ja digitaalisista palveluista – ja siitä kuinka nopeita, helppokäyttöisiä ja käyttäjäystävällisiä ne ovat. Ennen kaikkea digitaalinen työntekijäkokemus koostuu siitä, miten työnantajan tarjoama teknologia auttaa työntekijöitä itseään olemaan tuottavia ja tehokkaita omassa työssään.

Nyt jos koskaan on mitä parhain (ja paljastavin!) hetki pureutua työntekijöiden digitaaliseen työntekijäkokemukseen. Rohkenemme väittää, että digitaalinen työntekijäkokemus tulee muodostamaan yhä isomman osan työntekijöiden mielikuvasta työnantajastaan, ja sillä tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia työntekijöiden sitoutumiseen ja motivaatioon työpaikkaansa. Siksi olemmekin panostaneet työvuorosuunnittelijoita ajatellen ohjelmistomme helppokäyttöisyyteen ja työntekijöille suunnatun sovelluksen näppäryyteen.

Näin aloitat kehittämään digitaalista työntekijäkokemusta

Et voi kehittää digitaalista työntekijäkokemusta, ellet tiedä työntekijöidesi digitaalisista ongelmista. Yleensä työntekijöitä häiritsevät digitaaliset ongelmat hidastavat ja turhauttavat, mutta eivät suoranaisesti estä työntekoa, jonka vuoksia niistä ei esimerkiksi viitsitä raportoida IT:lle.

Ongelmia saattaa esiintyä esimerkiksi vanhanaikaisissa ja hankalan käyttöliittymän omaavissa ohjelmistoissa. Usein toistuviin ongelmiin on keksitty kiertotie ja niiden kanssa vain eletään päivästä toiseen. Kuitenkin jatkuva tyytymättömyys lisää työntekijän turhautumista työtään kohtaan ja nakertaa tyytyväisyyttä työnantajaa kohtaan.

Voit aloittaa digitaalisen työntekijäkokemuksen kehittämisen tunnistamalla nykyisen toimintasi heikot kohdat. Kysy työntekijöiltäsi siis ainakin nämä kysymykset:

1. Onko käytössä hitaita, hankalia tai vaikeakäyttöisiä ohjelmistoja?

Työntekijät odottavat, että heillä on käytössä työnsä suorittamiseen alan parhaat ohjelmistot, jotka ovat yksinkertaisia, helppokäyttöisiä ja auttavat heitä tekemään työnsä tehokkaammin. Työntekijät suhtautuvat työpaikalla käyttämiinsä sovelluksiin ja ohjelmistoihin kuten vapaa-ajallaankin käyttämiinsä. He eivät halua käyttää viittä minuuttia sen tekemiseen, minkä toinen ohjelmisto tekee sekunneissa. Varsinkin jos he ovat tottuneet käyttämään parempia ohjelmistoja tai työkaluja edellisessä työpaikassaan.

2. Onko pääsy yhteiseen tietoon helppoa?

Ihmiset haluavat löytää yhteisen ja ajantasaisen tiedon nopeasti ja vaivatta. Monet turhautumiset johtuvat siitä, että työntekijät eivät saa tarvitsemiaan tietoja helposti ja näppärästi.

3. Onko etäyhteys toimiva?

Työntekijät toivovat, että heillä on helppo pääsy työasemalle sekä käytettävissä oleviin ohjelmistoihin myös toimiston ulkopuolelta. Niin ikään helppo ja nopea yhteyden saaminen tiedostoihin etäyhteydellä on tärkeää hyvän digitaalisen työntekijäkokemuksen takaamiseksi.

4. Kuuluuko perehtymiseen digitaalinen opastus?

Joskus työntekijöillä ei edes ole työpöytää tai tietokonetta ensimmäisenä päivänä, puhumattakaan asennetuista ohjelmistoista, käyttöoikeuksista tai sähköpostiosoitteista. Perusasioiden lisäksi aloittava työntekijä kannattaa perehdyttää myös yrityksessä käytössä oleviin järjestelmiin ja digitaalisiin työkaluihin, joita heidän odotetaan käyttävän.

5. Mikä auttaisi työntekijääsi tekemään työsi paremmin?

Usein työntekijät ovat tietoisia kohtaamistaan digitaalisista haasteista. Helppokäyttöisiä ja tehokkaita ratkaisuja on olemassa tai ainakin niitä voi lähteä etsimään yhdessä työntekijän kanssa, eikä työntekijöiden tarvitse turvautua vippaskonsteihin. Me olemme kehittäneet Planieria yhdessä työvuorosuunnittelijoiden kanssa, jotta ohjelmistomme vastaisi tarjolla olevista vaihtoehdoista kaikista parhaiten heidän tarpeisiinsa ja tarjoaisi heille parhaan mahdollisen digitaalisen kokemuksen.

Panostaminen digitaaliseen työntekijäkokemukseen kannattaa

Erityisesti tänä aikana, mutta myös ”normaaliin” palatessamme digitaalinen työntekijäkokemus tulee muodostamaan merkittävän osan työntekijöiden työnantajastaan muodostamasta mielikuvasta. Lisäksi se vaikuttaa hänen sitoutumiseensa yritykseen, mutta myös motivaatioon työtä kohtaan.

Panostaminen digitaalisen työntekijäkokemuksen kehittämiseen todella kannattaa, sillä kun työntekijä voi käyttää aikansa oikeisiin asioihin ja tuntea itsensä tehokkaaksi ja tuottavaksi, myös yritys hyötyy siitä.

Uusimmat artikkelit: