Hyppää sisältöön

HR-järjestelmän hankinta

Mitä tulee huomioida?

HR-järjestelmän hankinta edessä? Lue, miten yritys voi varmistua siitä, että HR-järjestelmä palvelee sekä työyhteisön ja liiketoiminnan tarpeita nyt ja tulevaisuudessa!

1 Milloin HR-järjestelmä kannattaa uusia?

HR-järjestelmä uusitaan usein turhan kiireellä, jolloin järjestelmähankinnasta ei saa kaikkia hyötyjä irti. Joko yrityksellä on ollut aiemmin niin yksinkertaiset HR-prosessit, että se on pärjännyt kokonaan ilman erillistä järjestelmää, tai vaihtoehtoisesti vanhan järjestelmän elinkaari on päättymässä. Useimmiten uusimistarve on kuitenkin tiedossa jo reilusti ennakkoon.

HR-järjestelmähankintaa kannattaa kartoittaa ajoissa ainakin seuraavissa tilanteissa:

2 HR-järjestelmä­hankinta edessä – mitä pitää ottaa huomioon?

Oli järjestelmähankinnan taustalla pakkorako tai kehittämistarve, taustalla on aina tavoite tehostaa ja automatisoida HR-prosesseja. Jotta se onnistuisi, täytyy hankinnassa ottaa huomioon muutama perusasia.

1. Perusasiat ensin, lisäarvoasiat vasta viimeiseksi

Kriittisimpiä HR-prosesseja ovat työsuhteen elinkaaren hallintaan liittyvät asiat, kuten työsopimusasiat, palkanmaksu ja erilaiset hyväksyntäketjut. Niiden päälle tulevat puhtaasti lisäarvoa tuottavat asiat, kuten henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyvät prosessit.

Kehityskeskustelut ja muut lisäarvoasiat toimivat parhaimmillaan liiketoiminnan strategisten tavoitteiden ja henkilöstöhallinnon rajapintoina – mutta niiden ei koskaan pitäisi olla tärkeimpiä ajureita hankinnan taustalla.

2. Suunnittele tavoitetilan, älä nykytilan mukaan

Mikä on helpoin tapa mokata järjestelmähankinta? Tehdä vaatimusmäärittely puhtaasti nykyisten tarpeiden perusteella.

Kun henkilöstömäärä kasvaa tai toimintaympäristö muuttuu muuten, kasvavat usein myös yrityksen HR-prosesseille asetetut vaatimukset. Tärkeintä on, että HR-järjestelmä pystyy hyödyntämään palkkajärjestelmän muodostamaa laadukasta master dataa, mutta lisäksi sen tulisi keskustella tarvittaessa myös muun järjestelmäinfran, esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmän kanssa.

3. Nosta jatkuva prosessikehitys agendalle

Järjestelmähankinta ja käyttöönotto kannattaa aina yhdistää aktiiviseen prosessikehitykseen, ja toivottu lopputulos suunnitella tavoitetilan, ei nykytilan mukaan. Myös prosessikehityksen onnistumisen kriteerit ja ominaisuuksien tarve tulisi arvioida suhteessa tavoitetilaan, ei nykyhetkeen. Parhaimmillaan HR-järjestelmä on nimenomaan yrityksen todellisiin – nykyisiin ja tuleviin – tarpeisiin mitoitettu täsmäratkaisu.

Aktiivisen prosessikehityksen ansiosta henkilöstöhallinnon prosesseja saa kehitettyä, tehostettua ja automatisoitua – esimerkiksi vähennettyä esimiehiä kuormittavaa turhaa HR-raportointia, manuaalista työtä ja inhimillisten virheiden riskiä.

3 HR-järjestelmän tärkeimmät ominaisuudet

Mitä ominaisuuksia hyvässä HR-järjestelmässä tulisi olla?

Ydinprosessien tuki

HR-järjestelmän avulla tulee pystyä hallinnoimaan HR-prosesseihin ja työsuhteen elinkaaren hallintaan liittyvät asioita. Niitä ovat esimerkiksi seuraavat:

Lisäksi hyvä HR-järjestelmä tukee erilaisia muistutuksia ja hyväksyntämenettelyjä sekä arkistointia ja raportointia esim. varhaisen välittämisen malliin, perehdyttämiseen, koulutuksiin, palkitsemisen, kehityskeskusteluihin yms. liittyen.

Laadukas master data

Kaikkien HR-prosessien suorittamiseen tarvitaan henkilöstödataa. Master dataa keräävä HR-järjestelmä on siksi ikään kuin kaiken henkilöstötiedon koti.

Juuri master datan laatu on kuitenkin yksi organisaatioiden yleisimpiä ongelmia. Jos tieto ei kulje eri järjestelmien välillä tai master data ei ole tarpeeksi laadukasta, tärkeää tietoa jää joko helposti kokonaan keräämättä, tieto tallentuu virheellisesti tai sitä joutuu tarpeen tullen metsästämään manuaalisesti ympäri organisaatiota.

Master data on laadukasta, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:

Integroitavuus (tai laajennettavuus)

Jotta kerättyä henkilöstödataa voisi hyödyntää, HR-järjestelmän tulee integroitua vähintään palkkajärjestelmään. Mitä suuremmiksi yrityksen henkilöstömäärä, tietomassat ja raportointitarve kasvavat, sitä kriittisempää on, että tieto liikkuu saumattomasti eri järjestelmien välillä.

Parhaiten palkka- ja henkilöstöhallinnon prosessit tukevat toisiaan, jos ne ovat samassa järjestelmässä. Palkkahallinnon henkilötiedot pidetään aina ajan tasalla, joten myös HR voi olla varma niiden laadusta ja paikkansapitävyydestä. Loma- tai poissaolotietoja ei tarvitse siirrellä järjestelmästä toiseen, ja esimerkiksi palkankorotus voidaan tarvittaessa tehdä suoraan kehityskeskustelussa syntyneen tiedon perusteella.

Eri käyttäjäryhmien tarpeet

Tulevaisuuden tarpeita pohtiessa kannattaa ottaa huomioon myös eri käyttäjäryhmät ja heidän tarpeensa. Hyvä käytettävyys ei tarkoita pelkkää kaunista käyttöliittymää, vaan sitä, että jokainen käyttäjäryhmä pystyy tekemään tarvitsemansa asiat.

Kymmenien, satojen tai tuhansien työntekijöiden asetuksia hallitseva pääkäyttäjä tarvitsee monipuolisen käyttöliittymän, joka mahdollistaa laajat asetusmuutokset ja massojen käsittelyn. Esimies tai yksittäinen työntekijä puolestaan kaipaa helppoa ja selkeää käyttöliittymää, johon ei tarvitse erikseen perehtyä ja joka minimoi inhimilliset virheet.

Lisäksi kannattaa muistaa, että HR-järjestelmää käyttävät ihmisten lisäksi myös muut järjestelmät.

4 Palkka- ja HR-järjestelmien hankkiminen – yhdessä vai erikseen?

Optimaalisessa tilanteessa yrityksen henkilöstödata liikkuu saumattomasti eri järjestelmien välillä ilman, että informaation laatu kärsii. Kriittisin liittymäkohta on palkka– ja HR-järjestelmien välillä. Jos integraatio HR- ja palkkahallinnon järjestelmien välillä ei toimi, se näkyy loppukäyttäjille helposti mm. huonona käytettävyytenä ja virheellisinä tietoina.

Siksi järjestelmähankintoja suunnitellessa kannattaa aina harkita kokonaishankintaa, jossa sekä palkka- että HR-järjestelmät tulevat yhtenä ratkaisuna. Kokonaishankinnan etuja ovat:

Lataa demo Mepco HR-järjestelmästä:

Täyttämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme.