Hyppää sisältöön
Henkilöstöhallinto
Palkanlaskenta
14.7.2023

Silta pystyy tuomaan lisäarvoa asiakkailleen Mepcon avulla

Silta Oy tuottaa palkanlaskentapalvelua useammalla eri palkkajärjestelmällä asiakkailleen. Niistä Mepco palkanlaskenta ja HR-järjestelmä on yksi eniten käytetyistä järjestelmistä. Noin 30 % Sillan asiakkaista on Mepco-asiakkaita, eli palkanlaskenta hoidetaan Mepco-järjestelmällä. Tyypillisesti Sillan Mepco-asiakkaalla on palkkojen lisäksi käytössään myös HR-lomakkeet, ja osalla niiden lisäksi myös Kirjaamo-tuntikirjaus ja muita lisäpalveluita.

Sillan asiakkaat hyötyvät yhtenäisestä HR- ja palkkajärjestelmästä

“Asiakkaan etuna on se, että Mepcossa on sekä palkat että HR samassa järjestelmässä. Asiakkaalla on myös pääsy palkkajärjestelmän dataan. Mepco eroaa muista käyttämistämme palkkajärjestelmistä tältä osin“, kertoo Karolina Vilonen, Head of Systems Management, Silta Oy:stä.

Sillan asiakkaat arvostavat sitä, että he saavat käyttöönsä palkanlaskennan lisäksi myös Mepco HR-järjestelmän. Heille on tärkeää, ettei erillistä järjestelmää tarvita ja työntekijät voivat itse ilmoittaa poissaoloja ja lomia järjestelmän kautta lomakkeiden avulla. Lisäksi raportteihin on oltu tyytyväisiä.

“Asiakkaan työntekijät ja esimiehet voivat itse ilmoittaa tietoja Mepcon kautta eikä erillistä integraatiota HR- ja palkkajärjestelmän välillä tarvita. Sitä kautta saadaan tehokkuutta ja kustannussäästöjä, minkä näkisin yhtenä isona etuna asiakkaillemme,” Vilonen jatkaa.

HR-prosessit ovat olennaisena osana palkanlaskentaa

Tulevaisuudessa HR-prosessit tulevat olemaan entistä isommassa roolissa palkanlaskennassa.

“Jo nyt HR-prosessit ovat jo osana palkanlaskentaa. Palkanlaskennassa tarvitaan jo todella paljon HR-dataa. Tämä tarve ei tule ainakaan tulevaisuudessa vähentymään. Se, että HR- ja palkkadata ovat yhdessä ja samassa paikassa tarkoittaa sitä, että prosessit ovat sujuvampia”, Vilonen arvioi.

Asiakkaat ovat pääsääntöisesti valveutuneita ja osaavat vaatia myös lisäpalveluita pelkän palkanlaskennan lisäksi. Keskusteluissa käy hyvin pian ilmi, mikäli asiakas tarvitsisi myös HR-järjestelmän käyttöönsä.

“Pystymme tuomaan lisäarvoa asiakkaalle tarjoamalla HR-järjestelmää palkanlaskennan lisäksi. Koska Mepcossa on HR ja palkat yhdessä, asiakkaallemme se tarkoittaa kustannussäästöjä. Se on merkittävä etu, jonka voimme tarjota”, Vilonen kertoo.

Tehokkuus ja jatkuva kehitys ovat Mepcon valtteja

Silta Oy laskee yli 100 000 suomalaisen palkan kuukaudessa, joten palkanlaskentajärjestelmän tehokkuudella on suuri merkitys liiketoiminnalle.

“Mepco on yksi tehokkaimmista palkkajärjestelmistä”, Vilonen kertoo.

Vilosen mukaan yhteistyö on Accountor HR Solutionsin kanssa on ollut avointa ja toimivaa.

“Accountor HR Solutions on yksi tärkeimpiä kumppaneitamme. Palautteitamme kuunnellaan ja asioita kehitetään oikeaan suuntaan”, Vilonen sanoo.

Hyvänä esimerkkinä oikeanlaisesta kehityksestä Vilonen mainitsee Vero APIn.

“Tämän tyyppiset uudistukset ovat juuri sellaisia, jotka helpottavat myös asiakkaitamme. Esimerkiksi nyt asiakkaan ei enää tarvitse toimittaa verokortteja Siltaan. Tämä helpottaa tekemistä”, hän kertoo.

Karolina Vilonen vastaa Silta Oy:n Business IT -tiimistä.

Silta on suomalainen palkanlaskennan ja HR-palveluiden asiantuntijayritys, jonka kautta yli 100 000 suomalaista saa palkkansa luotettavasti ja täsmällisesti tililleen joka kuukausi.

Lue myös: