Mepco – Suomen suosituin palkka- ja HR-järjestelmä

Mepco-ratkaisun ainutlaatuisuuden takana on se, että samassa järjestelmässä on sekä HR- että palkanlaskentatoiminnallisuudet. Mepco tukee organisaatioita lähes kaikilla toimialoilla, sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Mepco-ohjelma sopii parhaiten keskisuurille ja suurille organisaatiolle. Pienyrityksille Mepco-ratkaisu kannattaa hankkia tilitoimiston palvelun kautta. Saat Mepco-tuotteet käyttöösi ohjelmistopalveluna.

Katso demo

Mepco lukujen valossa

4000

organisaatiota käyttää Mepcoa

500 000

Mepcolla hoidetaan 500 000 työntekijän työsuhteita

100+

Ammattilaista kehittämässä Mepco-ratkaisua

Joustava HR- ja palkanlaskentaohjelma

Mepco-ratkaisu on kehitetty helpottamaan työsuhteiden elinkaaren hallintaa. Tavoitteena on, ei enempää eikä vähempää, parantaa organisaation työhyvinvointia, kun työsuhteeseen liittyvät tiedot kulkevat saumattomasti organisaation tietovirroissa. Ovatko mahdollisimman pitkälle automatisoidut prosessit myös teidän henkilöstö- ja palkkahallinnon tavoitetila?

Suomen suosituin HR- ja palkanlaskentaohjelma Mepco sisältää halutessasi sekä henkilöstö- että palkkahallinnon, tai voit valita ratkaisun auttamaan vain toisessa osa-alueessa! Heräsikö kiinnostus? Tarkastele seuraavaksi miten eri roolit oikein hyötyvätkään ratkaisusta!

Mepco

Miten Mepco auttaa eri rooleja organisaatioissa?

Työntekijä

HRM-järjestelmässä tarvitaan aina henkilötietoja. Työntekijä pääsee itse täyttämään omia tietoja järjestelmään helppokäyttöisen ja yksinkertaisen käyttöliittymän kautta. Näitä ovat esimerkiksi käydyt koulutukset, osoitetiedot ja pankkitilin numero. Myös poissaoloilmoitukset ja lomahakemusten tekeminen onnistuu näppärästi järjestelmässä, josta ne voi lähettää edelleen esimiehelle hyväksyttäväksi.

Esimies

Esimies voi HRM-järjestelmässä tarkastella omien alaistensa tietoja, hyväksyä sähköisten lomakkeiden kautta tulleita lomapyyntöjä ja ottaa erilaisia raportteja, jotka tukevat johtamista ja esimiestyötä. Automaattiset hälytykset esimerkiksi koeajan päättymisestä, tai suuresta sairaspoissaolomäärästä auttavat esimiestä kiireisessä arjessa.

HR

Mepcossa ei tarvitse mukauttaa henkilöstöhallinnon prosesseja järjestelmän asettamiin rajoituksiin, vaan ratkaisua on mahdollista muokata vastaamaan organisaation tarpeita. HR voi rakentaa erilaisia henkilöstöä koskevia raportteja, seurata järjestelmässä tapahtuneita muutoksia, ja luoda automaattisia hälytyksiä eri käyttäjärooleille.

Palkanlaskija

Palkanlaskijana saat Mepcosta markkinoiden tehokkaimman palkkaohjelman, jossa tieto saadaan kerralla oikein ilman sähköposteja ja paperilappuja. Järjestelmän korkea sovellusautomatiikka huolehtii usein manuaalisesti tehtävien kokonaisuuksien laskennasta, jolloin palkanlaskijan työ tehostuu huomattavasti.

Talous

Mepco tarjoaa laadukasta aineistoa myös talouden raportoinnin tueksi, kuten budjetointiin tarvittavia vahvuus- ja vaihtuvuuslaskentoja. Henkilö- ja palkkatietojen lokin avulla on mahdollista tehdä tulevaisuuteen tähtääviä ennusteita ja yhdistellä talouden raportointiin työsuhde- ja palkkatietoja.

Johtaja

Johtaja saa Mepco-ratkaisusta erilaisia raportteja tukemaan liiketoiminnan johtamista. Mepcon aineistoa voidaan viedä myös muihin johdon käyttämiin järjestelmiin, jolloin esimerkiksi BI-ratkaisuissa voidaan hyödyntää henkilöstöä koskevaa dataa laajemmissa asiayhteyksissä. Voit myös luottaa siihen, että tiedot on säilytetty formaatissa, joka täyttää kaikki viranomaisvaatimukset.

Asiakkaiden kertomaa

Finn-Power

”Järjestelmä laskee kaavojen avulla palkat oikein ja sähköiset lomakkeet helpottavat prosesseja. Esimerkiksi lomia ei tarvitse enää naputella käsin, vaan ne tulevat määritellyn hyväksymiskierron jälkeen automaattisesti järjestelmään.”

Henkilöstöpäällikkö, Pia Ylelä

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

”Monet järjestelmät ovat hyvin yleistasoisia, eivätkä ota huomioon erilaisia työehtosopimuksien sääntöjä. Mepco on hyvin joustava ja sinne pystyy luomaan erilaisia seurantoja esimerkiksi poissaoloista, jotka noudattavat käytössämme olevia TES:ia ”, hallintopäällikkö Mika Kankainen täsmentää.

Hallintopäällikkö, Mika Kankainen

Seinäjoen Energia

”Tavoitteenamme oli keskittää yhteen järjestelmään koko henkilöstö- ja palkkahallinto ja Mepco HRM vastasi tarpeeseemme. Lisäksi saimme lisäarvoa kun loma- ja poissaolokäsittelyt voidaan tehdä nyt myös järjestelmässä.”

Tietohallintopäällikkö, Seppo Haapamäki 

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
R-kioski
Deltamarin
Outotec
Mehiläinen

Uusi Mepco Total -tuoteperhe työsuhteen elinkaaren ja työajan hallintaan 

Olemme julkaisseet uuden Mepco Total –tuoteperheen, johon kuuluu yksityisen sektorin ohjelmistopalveluna toimitettavan Mepco-ratkaisun lisäksi työvuorosuunnittelujärjestelmämme TyövuoroVelho ja MaraPlan Pro, sekä työajankirjaussovellus TuntiVelho.  

Omien tuotteidemme lisäksi tarjoamme laajasti eri kumppaniratkaisuja osana kattavaa Mepco Total -tuoteperhettä. 

Mepco Total jatkaa uusien tuotteiden ja kumppaniratkaisujen avulla laajentumistaan ainutlaatuiseksi palkanlaskentaa, henkilöstöhallintoa, työajanhallintaa ja paljon muuta kattavaksi kokonaisratkaisuksi. 

 

 

Ratkaisumme

Mepco Palkat -ratkaisu

Mepco Palkat on moderni ja tehokas palkanlaskentaohjelma. Järjestelmän tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluu se, että tietojen keruu, käsittely ja raportointi on mahdollisimman tehokasta. Palkanlaskijan rooli tulee tulevaisuudessa muuttumaan enemmän palkka-asiantuntijan -rooliin, joka tukee laajalla osaamisellaan organisaatiota työsuhteisiin liittyvissä asioissa. Tähän Mepco-ratkaisu on loistavana tukena, koska pitkälle viedyllä automatisoinnilla manuaalisen työn tarve vähenee, ja palkanlaskijan työaika säästyy organisaation tukemiseen.

Tutustu Mepco Palkkoihin

Mepco Henkilöstö -ratkaisu

Mepco HR-järjestelmä tukee kaikkia henkilöstöhallinnon prosesseja työsuhteen elinkaaren ohjauksessa ja henkilöstötietojen hallinnassa. Järjestelmä on helposti omiin tarpeisiin muokattavissa. Henkilöstön kehittäminen on yksi menestyvän liiketoiminnan avaintekijöistä. Myös siihen Mepco HR-järjestelmä on oiva apu! Tutustu lisää, miten järjestelmä auttaa organisaation eri rooleissa toimivia henkilöitä.

Tutustu Mepco HR:ään

Palkanlaskenta palveluna?

Jokaisen organisaation tulee hoitaa henkilöstön palkat ajoillaan ja oikein. Aina oman palkanlaskijan palkkaaminen ei ole fiksua, silloin kannattaa miettiä palkkahallinnon ulkoistusta tilitoimistoon. Mepco-ratkaisun avulla käytät samaa järjestelmää palveluntuottajan kanssa. Lue lisää mitä asioita kannattaa huomioida palkkahallinnon ulkoistuksessa, jotta palkkapalvelu toimii sujuvasti ja tehokkaasti.

Lue lisää

Mepco tilitoimistoissa

Mepco tarjoaa tilitoimistoille Suomen monipuolisimman ja pisimmälle automatisoidun palkanlaskentaohjelman. Tilitoimiston palkanlaskijat ja asiakkaat käyttävät yhtä ja samaa järjestelmää. Näin tiedon kulku on sujuvaa ja tehokasta. Palkanlaskennan lisäksi tilitoimistot voivat laajentaa palveluitaan Mepco-ratkaisun avulla erilaisiin HR-toimintoihin ja näin kehittää helposti omaa liiketoimintaa. Tilitoimistot voivat muotoilla haluttuja palvelukokonaisuuksia Mepcon avulla.

Lue lisää

Ota yhteyttä – Kerromme mielellämme lisää Mepcosta

Jos alla oleva lomake ei näy, voit täyttää sen täällä.

Tutustu tietosuojaselosteeseen täältä.

Back to top