Hyppää sisältöön
Henkilöstöhallinto
Palkanlaskenta
14.7.2023

TietoAkseli tuottaa asiakkailleen palkanlaskenta- ja henkilöstöhallinnon palveluita Mepco-ratkaisun avulla

TietoAkselissa henkilöstöhallinto nähdään luontaisena osana palkanlaskentaa. Sen vuoksi yrityksessä on haluttu yhdistää palkanlaskenta- ja HR-palvelut yhden sateenvarjon alle, jotta asiakkaille voidaan tuottaa lisäarvoa.

TietoAkselissa palveluita tuotetaan Mepco-ratkaisun avulla. Lisäksi järjestelmä on yrityksen sisäisessä käytössä. Tällä hetkellä asiakkaiden keskuudessa laajemmassa käytössä on Mepco palkanlaskentajärjestelmä, mutta henkilöstöhallinnon puoli kiinnostaa asiakkaita enenevissä määrin.

“Meillä on useita järjestelmiä, joilla asiakkaiden palkkoja lasketaan. Palvelemme kaiken kokoisia yrityksiä, ja pyrimme löytämään asiakkaiden tarpeisiin sopivan ratkaisun. Mepco on erinomainen ratkaisu etenkin vähän suuremmille asiakkaillemme”, liiketoimintajohtaja Tanja Veckman kertoo.

Mepco palkanlaskentajärjestelmässä on paljon automaatiota ja ominaisuuksia, kuten Vero API, jotka mahdollistavat tehokkaan palkanlaskennan”, hän jatkaa.

Pelkän Vero APIn on laskettu säästävän TietoAkselin sisäisessä palkanlaskennassa noin puoli tuntia työaikaa kuussa, kun esimiesten ei enää tarvitse käsitellä verokortteja. Nyt ne saadaan palkanlaskentaan suoraan Vero APIn kautta. Se säästää aikaa myös asiakkaiden prosesseissa, kun verokortteja ei tarvitse erikseen toimittaa TietoAkselille.

Mepco on tuonut mahdollisuuksia tarjota HR-palveluita entistä laajemmin

TietoAkseli on voinut laajentaa palvelutarjontaansa Mepco-ratkaisun myötä, sillä sen avulla pystytään palvelemaan useita toimialoja ja suurempia asiakkaita. Lisäksi se mahdollistaa HR-palveluiden yhdistämisen palkanlaskentapalveluun entistä paremmin.

“Mepco tuo meille mahdollisuuksia tarjota asiakkaille HR-palveluita entistä laajemmin. Lähdemme yleensä liikkeelle HR-kartoituksella, jossa katsotaan, miten HR-toiminnot asiakkaalla pyörivät ja minkälaisia kehitystarpeita niissä on. Usein kartoituksessa nousee esille HR-järjestelmän tarve. Voi olla asiakkaita, joilla ei ole ollenkaan HR-järjestelmää käytössä, tai sitten asiakkaalla voi olla tarvetta päivittää tai kilpailuttaa vanhaa järjestelmää. Me näemme ulkopuolisen silmin, mikä asiakkaan henkilöstöhallinnossa ei toimi”, Veckman kertoo.

Tyypillisimpiä TietoAkselin HR-järjestelmäasiakkaita ovat kasvuyritykset.

“Yleensä järjestelmän tarve syntyy kasvuyrityksessä, jossa ei ole ollut aiemmin HR-järjestelmää, ja toimintatapoja halutaan yhtenäistää sekä prosesseja tehostaa. Lisäksi halutaan, että järjestelmä vastaisi nykyaikaisia tietoturvavaatimuksia. Tällöin tarjoamme Mepco HR-ratkaisua.”, Veckman kertoo.

Resursseja käyttöönottoprojektiin ja henkilöstöhallinnon tehtäviin

Kun Mepco Henkilöstö -järjestelmä otetaan käyttöön TietoAkselin kautta, he tarjoavat avun käyttöönottoprojektiin. Lisäksi järjestelmä on helppo ottaa käyttöön, mikäli asiakkaan palkat laskentaa jo Mepcolla.

“Jos asiakkaalla on jo palkanlaskenta ulkoistettuna meille ja palkat lasketaan Mepcolla, on todella kätevää ottaa myös yhteneväinen HR-järjestelmä käyttöön samoilla työsuhdetiedoilla, jotka löytyvät jo palkkajärjestelmästä. Se helpottaa todella paljon, koska mitään integraatioita ei tarvitse tehdä. Ja se säästää kustannuksissa”, Veckman kertoo.

TietoAkseli pystyy nyt tarjoamaan asiakkaille Mepco HR-järjestelmän, ja sen lisäksi myös ammattimaista henkilöstöosaamista.

“Jos osaamista ei omasta talosta löydy, niin meillä on tarjota ammattilaiset. Vaihtoehtoja löytyy kaikkiin asiakkaan tarpeisiin aina HR-assistentista henkilöstöjohtajan tehtäviin asti. Meiltä saa ammattilaisen käyttöönsä tilapäisiin tarpeisiin tai pidemmäksi aikaa”, Veckman sanoo.

Lue myös: