Hyppää sisältöön
Henkilöstöhallinto
14.7.2023

Yliopistot säästötalkoissa – HR-järjestelmät vaihdetaan tehokkaampiin ratkaisuihin

Accountor HR Solutions on ollut yhdessä asiakkaansa Certian kanssa toteuttamassa yliopistoille uutta henkilöstöhallinnon ratkaisua Mepco Pro. Certia on palvelukeskus, joka on erikoistunut korkeakoulujen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden sekä tietojärjestelmäratkaisujen tuottamiseen.

”Uusimalla korkeakoulujen henkilöstöhallinnon järjestelmiä saadaan merkittäviä kustannussäästöjä hallinnon ratkaisuihin, parannetaan loppukäyttäjien kokemusta ja säästetään heidän arvokasta työaikaansa. Certia kantaa näin oman kortensa kekoon yliopistojen säästötalkoissa”, kertoo Certian toimitusjohtaja Ulla Laalo.

Yliopistoilla hallinnon suurin yksittäinen järjestelmäkulu opintojärjestelmäkulujen rinnalla ovatkin juuri palkanlaskentajärjestelmät. ”Toimivilla ja automatisoiduilla tietojärjestelmäratkaisuilla saadaan tehostumista aikaan sekä asiakkaiden toiminnassa että Certian palvelutuotannossa. Yliopistot voivat käyttää säästämiämme resursseja nyt tutkimukseen ja opetukseen”, Ulla Laalo kertoo.

Henkilöstöhallinnon ratkaisu on uusi Mepco Pro

Certian tarjoama tietojärjestelmäratkaisu yliopistojen käyttöön on syksyllä 2016 lanseerattu Mepco Pro. Jyväskylän yliopisto on ottanut Mepco Pro:n palkanalaskentamoduulin käyttöön ensimmäisenä yliopistona vuoden 2017 alussa ja käyttöönottoja tehdään tänä vuonna vielä useita lisää. Itä-Suomen yliopisto ottaa Mepco Pro:n HR-moduulin ensimmäisenä käyttöön vuonna 2018.

”Päätimme toteuttaa julkiselle sektorille kokonaan uuden palkanlaskentajärjestelmän, koska julkisen sektorin työehtosopimukset poikkeavat varsin paljon yksityisen puolen sopimuksista”, toteaa Accountor HR Solutionsin toimitusjohtaja Markku Pekkola. ”Yhdellä työntekijällä voi olla useita työsuhteita, mutta silti sitä käsitellään yhtenä kokonaisuutena, esimerkiksi lomien määräytymisen suhteen ja tämä tuo omat haasteensa palkanlaskentaan”, Pekkola kertoo.

Yhteistyöllä onnistuneeseen lopputulokseen

Uuden järjestelmän kehityksessä on hyödynnetty Certain ja järjestelmätoimittaja Accountor HR Solutionsin lisäksi kuntien palvelukeskuksen KuntaPron osaamista. Hienon yhteistyön antina lopputulokseksi saatiin onnistunut julkisen sektorin tietojärjestelmähanke.

”Tällaisissa vaativissa julkisissa hankkeissa tarvitaan aitoa kumppanuutta. Accountor HR Solutions on talona osoittanut joustavan tavan toimia ja olemme käyneet tiivistä viestinvaihtoa KuntaPron kanssa sekä jakaneet samoja resursseja. Emme voi olla kuin tyytyväisiä projektinhallintaan ja palkanlaskentajärjestelmän ensimmäiseen käyttöönottoon. Aikataulu meni täysin kohdilleen ja jäimme alle budjetin”, Ulla Laalo iloitsee.

Certian kautta maksetaan vuosittain yhteensä 250 000 palkkaa, palkkiota ja apurahaa. Uuden ratkaisun avulla saadaan yhtenäistettyä toimintatapoja ja vähennettyä manuaalityötä. Uudistuksessa myös parantuu merkittävästi loppukäyttäjän käyttökokemus.

”Sinänsä toiminnoissa ei ole mitään uutta, mutta nyt käytössämme on modernia teknologiaa. Järjestelmässä on loistava ylläpito ja käytettävyys”, Laalo kertoo.

”Pystymme käsittelemään Mepco Pro järjestelmässä kaikki kunnalliset työehtosopimukset ja tarjoamme uutta modernia palkanlaskentajärjestelmäämme myös kuntien palkkapalvelun tuottajille”, summaa Markku Pekkola.