Hyppää sisältöön
Palkanlaskenta
Blogi
1.5.2023

Tutkimus: Mepco on tehokkuudessa kärkiluokkaa

Taloushallintoliitto on jälleen julkaissut kattavan palkkaohjelmistojen vertailun. Vuoden 2022 tutkimuksessa kysely suunnattiin tilitoimistoammattilaisille palkanlaskentaohjelmistojen käyttäjätyytyväisyyden seuraamiseksi. Mielipiteensä kyselyyn tarjosi 1206 tilitoimistoissa työskentelevää palkanlaskijaa ja kirjapidon- sekä palkanlaskennan yhdistävää ammattilaista.

Miten Suomen kattavin työelämän ohjelmistoperhe Mepco pärjäsi, kun huomioon otettiin vain erilaisten ohjelmistojen palkanlaskennan osuus?

Mitä käyttäjämäärät kertovat ohjelmistoista?

Puhtaasti lukuihin ja tilastoihin katsominen saattaa johdatella hieman harhaan tilastojen lukijaa. Tilisanomien sivuilla julkaistussa Taloushallintoliiton tutkimuksessa todetaankin suoraan, että luvut ovat suuntaa antavia ja ylittävät 100 %, sillä moni palkanlaskija ja kirjanpitäjä käyttää montaa ohjelmistoa samanaikaisesti työssään. Kun vertaillaan pelkästään palkanlaskijoiden tuloksia, voidaankin huomata Mepcon ylivoimainen käyttäjämäärä. Kaikista kyselyyn vastanneista palkanlaskijoista 38,8 % käytti nimenomaan Mepcoa palkanlaskentaohjelmanaan.

Käyttäjämäärät heijastavat myös suoraan ohjelmistojen tehokkuuteen. Kärkipäähän Mepco sijoittuu tehokkuudessaan, tarkasteltaessa, mahdollistaako ohjelmisto tehokkaan työskentelyn. Kyselyyn otettujen ohjelmistojen joukosta Mepco nostaakin kaikkien ohjelmistojen keskiarvoa 3,7 reilusti ylöspäin omalla 4,2 tuloksellaan.

Kyselyyn vastanneet kuvaavat Mepco-järjestelmää helppokäyttöiseksi sekä hinta-laatusuhteeltaan hyväksi järjestelmäksi ja yleisarvosanaltaan Mepco kamppailee myös kärkipaikoista.

Tutkimuksen tuloksiin vaikuttaa eittämättä se, että moni kirjanpitäjä käyttää palkanlaskennassa taloushallinto-ohjelmansa palkkamoduulia, vaikka se ei olisi todellisuudessa palkanlaskennan kannalta paras ratkaisu. Vertailun tuloksia ei voi siis suoraan käyttää pelkän palkanlaskentaohjelman vertailuna.

Tämä riittäneekin monelle pienemmälle yritykselle, joiden palkanlaskenta on verrattain yksinkertaista, eikä moninaisia TES-tulkintoja tarvita. Yrityksen kasvaessa tarvitaan jo järeä ohjelmisto tehokkaaseen palkanlaskentaan. Lisäksi etenkin moni kasvava yritys on alkanut tarvitsemaan järjestelmäänsä omaa näkymää sekä HR-toimintoja.

Palkanlaskennan osaamisen ohella asiakkaat alkavat kaivata myös HR-palvelua

HR-työ on lisääntynyt runsaasti palkanlaskijoiden keskuudessa, vaikka moni palkanlaskija ei mielläkään tekevänsä muuta kuin palkanlaskentaa. Todellisuudessa mm. työsopimusten tarkastaminen, Kela-hakemukset ja poissaolojen hallinta ovat HR-työtä. Yrityksen kasvaessa monesti tarve onkin järjestelmälle, joissa HR ja palkat voidaan hoitaa samassa järjestelmässä, jolloin myös palkanlaskijoilta vaaditaan HR-osaamista.

Koko kyselyn haasteeksi osoittautui se, että edelleen moni ajattelee palkanlaskennan ja HR:n täysin erillisinä toimintoina. Kyselyyn vastanneiden on täytynyt miettiä vain palkanlaskennan puolta eikä esimerkiksi sitä, kuinka yhtenäinen HR- ja palkanlaskentaprosessi tarjoaa useita hyötyjä ja lisää käyttäjäystävällisyyttä niin palkanlaskijan, henkilöstöasiantuntijan kuin tilitoimiston asiakkaan näkökulmasta.

Mutta miksi sitten valita HR:n ja palkanlaskennan yhdistävä Mepco-ratkaisu?

Mepcon avulla tilitoimisto voi muotoilla oman palkkapalvelukokonaisuuden haluamakseen sen monipuolisten ominaisuuksien ja lukuisten työehtosopimusten avulla. Palkkapalveluiden lisäksi voidaan tarjota erilaisia HR-toimintoja, vakioraportteja ja automaattisia hälytyksiä. Näiden toimintojen kautta voidaan laajentaa palvelua ja tarjota asiakkaille lisäarvoa tuottavia palveluita puhtaan palkanlaskennan lisäksi. Tilitoimiston asiakas saa käyttöönsä oman web-työpöydän, jonka avulla se toimittaa kaikki työsuhteisiin, lomiin ja poissaoloihin liittyvät toimenpiteet suoraan tilitoimiston käyttöön, ilman erillistä sähköpostirumbaa.

Pitkälle automatisoitu ja tehokas järjestelmä säästää aikaa, lisää palkanlaskijan työtyytyväisyyttä sekä parantaa asiakkaan asiakaskokemusta!

Lue tilitoimistojen kokemuksia Mepco-järjestelmästä:

TietoAkselissa henkilöstöhallinto nähdään luontaisena osana palkanlaskentaa.

Lue koko tarina tästä!

Tilitoimisto Norlic on pystynyt laajentamaan palvelutarjontaansa Mepco-ratkaisun myötä

Lue koko asiakastarina!

Uusimmat artikkelit: