Deltamarin

Työntekijät pääsevät itse järjestelmään katsomaan tietojaan, kuten verokorttia ja palkkoja sekä päivittämään tiettyjä perustietojaan, kuten osoitetietoja. Kaiken ei siis tarvitse kulkea HR-osaston kautta, mikä on varsinkin suuressa yrityksessä olennainen etu.

Talouspäällikkö, Ulla Hagström

Katso organisaation muiden roolien hyödyt:

Työntekijä

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

”Paperittomuus on ollut iso etu, mutta sen lisäksi asiat varmistuvat paremmin kuin aikaisemmin. Näkisin myös etuna sen, että olemme saaneet henkilökuntaa aktivoitumaan. Henkilökunta itse tekee ilmoituksia suoraan järjestelmään, ja se on selkeyttänyt huomattavasti henkilöstöhallinnon prosesseja, ”, hallintopäällikkö Mika Kankainen sanoo.

Hallintopäällikkö, Mika Kankainen

Katso organisaation muiden roolien hyödyt:

Palkanlaskija

Työntekijä

hr-järjestelmä

PerkinElmer

Kun PerkinElmerillä aloittaa uusi työntekijä, esimies kirjaa hänen tietonsa HR-järjestelmään, josta ne siirtyvät edelleen palkkajärjestelmään. Tämän jälkeen jokaisella työntekijällä on pääsy omiin tietoihinsa. Vanhassa järjestelmässä näin ei ollut. Myös lomat ja pidemmät poissaolot anotaan järjestelmän kautta.

HR-Manager, Jaana Kivi

Katso organisaation muiden roolien hyödyt:

HR

Työntekijä

palkanlaskentaohjelma

Valio Oy

”Palkka- ja henkilöstöhallinnon tiedot on nyt keskitetty yhteen paikkaan. Vastuut ovat selkiytyneet roolipohjaisen ratkaisun myötävaikutuksella. Henkilöstö on päässyt sisään uusiin palveluihin, tiedonkulku on helpottunut ja prosessit ovat kehittyneet suotuisasti – olemme oikealla tiellä”, palkanlaskentapäällikkö Verena Hakanen arvioi.

Palkanlaskentapäällikkkö, Verena Hakanen

Katso organisaation muiden roolien hyödyt:

Esimies

HR

Johto

Työntekijä

Ota yhteyttä – Kerromme mielellämme lisää Mepcosta

Back to top